• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Nút nhấn , đèn báo, công tắc họ XB7

Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu xanh lá
Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu xanh lá
30%
XB7EV03BP

Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu xanh lá

69,300 ₫ 99,000 ₫
Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu đỏ
Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu đỏ
30%
XB7EV04BP

Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu đỏ

69,300 ₫ 99,000 ₫
Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu vàng
Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu vàng
30%
XB7EV05BP

Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu vàng

69,300 ₫ 99,000 ₫
Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu xanh dương
Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu xanh dương
30%
XB7EV06BP

Đèn báo pha 24VDC, Ø22, màu xanh dương

69,300 ₫ 99,000 ₫
Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu xanh lá
Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu xanh lá
30%
XB7EV03MP

Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu xanh lá

69,300 ₫ 99,000 ₫
Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu đỏ
Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu đỏ
30%
XB7EV04MP

Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu đỏ

69,300 ₫ 99,000 ₫
Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu vàng
Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu vàng
30%
XB7EV05MP

Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu vàng

69,300 ₫ 99,000 ₫
Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu xanh dương
Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu xanh dương
30%
XB7EV06MP

Đèn báo pha 230VAC, Ø22, màu xanh dương

69,300 ₫ 99,000 ₫
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu đen, loại XB7
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu đen, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu xanh, loại XB7
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu xanh, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/C, màu đỏ, loại XB7
Nút nhấn nhả Ø22, N/C, màu đỏ, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu vàng, loại XB7
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu vàng, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu đen, loại XB7
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu đen, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu xanh, loại XB7
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu xanh, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu đỏ, loại XB7
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu đỏ, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu vàng, loại XB7
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu vàng, loại XB7
30%