Nút nhấn , đèn báo, công tắc họ XB7 › Schneider

Nút nhấn , đèn báo, công tắc họ XB7

Phụ kiện
30%
ZBY2101

Phụ kiện

30,030 ₫ 42,900 ₫
Mặt xám 3lỗ
30%
XALE3

Mặt xám 3lỗ

153,230 ₫ 218,900 ₫
Mặt xám 2 lỗ
30%
XALE2

Mặt xám 2 lỗ

160,930 ₫ 229,900 ₫
Mặt xám 1 lỗ
30%
XALE1

Mặt xám 1 lỗ

169,400 ₫ 242,000 ₫
Công tắc xoay có khóa 2 vị trí Ø22, N/O, loại XB7
30%
Công tắc xoay 3 vị trí Ø22, 2N/O, loại XB7
30%
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22, N/O + N/C, loại XB7
30%
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22, N/O, loại XB7
30%
Nút dừng khẩn cấp Ø40 xoay để mở, N/C, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu vàng, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu đỏ, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu xanh, loại XB7
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O + N/C, màu đen, loại XB7
30%