Ngắt điện phòng thấm nước - Isolator, IP66 › Schneider

Ngắt điện phòng thấm nước - Isolator, IP66

  • 1
Isolator 1P 55A 250V IP66
35%
WHS55_GY

Isolator 1P 55A 250V IP66

616,330 ₫ 948,200 ₫
Isolator 2P 63A 500V IP66
35%
WHD63_GY

Isolator 2P 63A 500V IP66

852,995 ₫ 1,312,300 ₫
Isolator 3P 80A 500V IP66
35%
WHT80_GY

Isolator 3P 80A 500V IP66

1,765,335 ₫ 2,715,900 ₫
Isolator 3P 63A 500V IP66
35%
WHT63_GY

Isolator 3P 63A 500V IP66

1,093,950 ₫ 1,683,000 ₫
Isolator 3P 55A 500V IP66
35%
WHT55_GY

Isolator 3P 55A 500V IP66

973,830 ₫ 1,498,200 ₫
Isolator 3P 35A 500V IP66
35%
WHT35_GY

Isolator 3P 35A 500V IP66

845,130 ₫ 1,300,200 ₫
Isolator 3P 20A 500V IP66
35%
WHT20_GY

Isolator 3P 20A 500V IP66

646,360 ₫ 994,400 ₫
Isolator 2P 55A 500V IP66
35%
WHD55_GY

Isolator 2P 55A 500V IP66

835,120 ₫ 1,284,800 ₫
Isolator 2P 35A 500V IP66
35%
WHD35_GY

Isolator 2P 35A 500V IP66

645,645 ₫ 993,300 ₫
Isolator 2P 20A 500V IP66
35%
WHD20_GY

Isolator 2P 20A 500V IP66

611,325 ₫ 940,500 ₫
Isolator 1P 35A 250V IP66
35%
WHS35_GY

Isolator 1P 35A 250V IP66

619,190 ₫ 952,600 ₫
Isolator 1P 20A 250V IP66
35%
WHS20_GY

Isolator 1P 20A 250V IP66

57,915 ₫ 89,100 ₫
  • 1