• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Mureva

  • 1
Bộ công tắc trung gian 10AX
Bộ công tắc trung gian 10AX
MUR35023

Bộ công tắc trung gian 10AX

515,900 ₫
Nút nhấn 10A
Nút nhấn 10A
MUR35026

Nút nhấn 10A

394,900 ₫
Bộ ổ cắm đơn 16A 2P+E
Bộ ổ cắm đơn 16A 2P+E
MUR36034

Bộ ổ cắm đơn 16A 2P+E

427,900 ₫
Bộ ổ cắm đôi
Bộ ổ cắm đôi
MUR36029

Bộ ổ cắm đôi

959,200 ₫
Bộ ổ cắm ba 16A 2P+E
Bộ ổ cắm ba 16A 2P+E
MUR36038

Bộ ổ cắm ba 16A 2P+E

1,527,900 ₫
  • 1