• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCCB loại tiêu chuẩn

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 4A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 4A 7.5kA
50%
NF32-SW-204

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 4A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 6A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 6A 7.5kA
50%
NF32-SW-206

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 6A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 10A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 10A 7.5kA
50%
NF32-SW-210

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 10A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 16A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 16A 7.5kA
50%
NF32-SW-216

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 16A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 20A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 20A 7.5kA
50%
NF32-SW-220

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 20A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 25A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 25A 7.5kA
50%
NF32-SW-225

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 25A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 32A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 32A 7.5kA
50%
NF32-SW-232

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 32A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 3A 15kA
Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 3A 15kA
50%
NF63-SW-203

Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 3A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫
MCCB Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 4A 15kA
MCCB Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 4A 15kA
50%
NF63-SW-204

MCCB Thiết bị đóng cắt chóng rò MCCB 2P 4A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫