MCCB EZC250 › Schneider

MCCB EZC250

Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 160A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
40%