• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB

Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 6A 240VAC - 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 6A 240VAC - 6kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 10A 240VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 10A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 16A 240VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 16A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 20A 240VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 20A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 25A 240VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 25A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 32A 240VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 32A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 40A 240VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 40A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 50A 240VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 50A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 63A 240VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 63A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 80A 240VAC - 10kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 80A 240VAC - 10kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 100A 240VAC - 10kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P C Curve 100A 240VAC - 10kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 100A 400VAC - 10kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 100A 400VAC - 10kA
25%
BBD210021C

Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 100A 400VAC - 10kA

1,162,500 ₫ 1,550,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 80A 400VAC - 10kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 80A 400VAC - 10kA
25%
BBD208021C

Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 80A 400VAC - 10kA

1,057,500 ₫ 1,410,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 63A 415VAC - 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 63A 415VAC - 6kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 50A 415VAC - 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 50A 415VAC - 6kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 40A 415VAC - 06kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 40A 415VAC - 06kA
25%