• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB

Cầu dao tự động 1P 6A 6KA
Cầu dao tự động 1P 6A 6KA
MP6-C106

Cầu dao tự động 1P 6A 6KA

57,000 ₫
Cầu dao tự động 1P 10A 6KA
Cầu dao tự động 1P 10A 6KA
MP6-C110

Cầu dao tự động 1P 10A 6KA

57,000 ₫
Cầu dao tự động 1P 16A 6KA
Cầu dao tự động 1P 16A 6KA
MP6-C116

Cầu dao tự động 1P 16A 6KA

57,000 ₫
Cầu dao tự động 1P 20A 6KA
Cầu dao tự động 1P 20A 6KA
MP6-C120

Cầu dao tự động 1P 20A 6KA

57,000 ₫
Cầu dao tự động 1P 25A 6KA
Cầu dao tự động 1P 25A 6KA
MP6-C125

Cầu dao tự động 1P 25A 6KA

57,000 ₫
Cầu dao tự động 1P 32A 6KA
Cầu dao tự động 1P 32A 6KA
MP6-C132

Cầu dao tự động 1P 32A 6KA

57,000 ₫
Cầu dao tự động 1P 40A 6KA
Cầu dao tự động 1P 40A 6KA
MP6-C140

Cầu dao tự động 1P 40A 6KA

57,000 ₫
Cầu dao tự động 1P 50A 6KA
Cầu dao tự động 1P 50A 6KA
MP6-C150

Cầu dao tự động 1P 50A 6KA

77,500 ₫
Cầu dao tự động 1P 63A 6KA
Cầu dao tự động 1P 63A 6KA
MP6-C163

Cầu dao tự động 1P 63A 6KA

77,500 ₫
Cầu dao tự động 2P 6A 6KA
Cầu dao tự động 2P 6A 6KA
MP6-C206

Cầu dao tự động 2P 6A 6KA

114,000 ₫
Cầu dao tự động 2P 10A 6KA
Cầu dao tự động 2P 10A 6KA
MP6-C210

Cầu dao tự động 2P 10A 6KA

114,000 ₫
Cầu dao tự động 2P 16A 6KA
Cầu dao tự động 2P 16A 6KA
MP6-C216

Cầu dao tự động 2P 16A 6KA

114,000 ₫
Cầu dao tự động 2P 20A 6KA
Cầu dao tự động 2P 20A 6KA
MP6-C220

Cầu dao tự động 2P 20A 6KA

114,000 ₫
Cầu dao tự động 2P 25A 6KA
Cầu dao tự động 2P 25A 6KA
MP6-C225

Cầu dao tự động 2P 25A 6KA

114,000 ₫