MCB và cầu dao an toàn › LS

MCB và cầu dao an toàn

MCB box 32 nhánh
LSLB1-32A

MCB box 32 nhánh

1,120,000 ₫
MCB box 24 nhánh
LSLB1-24A

MCB box 24 nhánh

920,000 ₫
MCB box 20 nhánh
LSLB1-20A

MCB box 20 nhánh

660,000 ₫
MCB box 16 nhánh
LSLB1-16A

MCB box 16 nhánh

520,000 ₫
MCB box 12 nhánh
LSLB1-12A

MCB box 12 nhánh

420,000 ₫
MCB box 9 nhánh
LSLB1-09A

MCB box 9 nhánh

390,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 125A 10KA
25%
BKH 4P

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 125A 10KA

892,500 ₫ 1,190,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 100A 10KA
25%
BKH 4P

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 100A 10KA

712,500 ₫ 950,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10KA
25%
BKH 4P

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10KA

712,500 ₫ 950,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 125A 10KA
25%
BKH 3P

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 125A 10KA

607,500 ₫ 810,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 100A 10KA
25%
BKH 3P

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 100A 10KA

551,250 ₫ 735,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A 10KA
25%
BKH 3P

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A 10KA

551,250 ₫ 735,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 125A 10KA
25%
BKH 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 125A 10KA

390,000 ₫ 520,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 100A 10KA
25%
BKH 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 100A 10KA

347,250 ₫ 463,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA
25%
BKH 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA

347,250 ₫ 463,000 ₫