• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB PS100H

  • 1
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A
35%
PS100H/1/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A

188,500 ₫ 290,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 100A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 100A
35%
PS100H/1/D100

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 100A

188,500 ₫ 290,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 125A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 125A
35%
PS100H/1/D125

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 125A

188,500 ₫ 290,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A
35%
PS100H/2/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A

247,000 ₫ 380,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 100A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 100A
35%
PS100H/2/D100

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 100A

247,000 ₫ 380,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 125A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 125A
35%
PS100H/2/D125

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 125A

247,000 ₫ 380,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A
35%
PS100H/3/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A

377,000 ₫ 580,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 100A
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 100A
35%
PS100H/3/D100

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 100A

377,000 ₫ 580,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 125A
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 125A
35%
PS100H/3/D125

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 125A

377,000 ₫ 580,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A
35%
PS100H/4/D80

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A

622,050 ₫ 957,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 100A
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 100A
35%
PS100H/4/D100

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 100A

622,050 ₫ 957,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 125A
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 125A
35%
PS100H/4/D125

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 125A

622,050 ₫ 957,000 ₫
  • 1