MCB loại tiêu chuẩn BH-D6 › Mitsubishi

MCB loại tiêu chuẩn BH-D6

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 63A 6kA
50%
BH-D6-463

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 63A 6kA

525,000 ₫ 1,050,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 50A 6kA
50%
BH-D6-450

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 50A 6kA

486,500 ₫ 973,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 6kA
50%
BH-D6-440

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 6kA

382,000 ₫ 764,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 32A 6kA
50%
BH-D6-432

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 32A 6kA

322,500 ₫ 645,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 25A 6kA
50%
BH-D6-425

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 25A 6kA

322,500 ₫ 645,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 20A 6kA
50%
BH-D6-420

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 20A 6kA

295,500 ₫ 591,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 16A 6kA
50%
BH-D6-416

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 16A 6kA

295,500 ₫ 591,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 13A 6kA
50%
BH-D6-413

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 13A 6kA

295,500 ₫ 591,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10A 6kA
50%
BH-D6-410

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10A 6kA

295,500 ₫ 591,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA
50%
BH-D6-406

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA

415,500 ₫ 831,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 63A 6kA
50%
BH-D6-363

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 63A 6kA

376,500 ₫ 753,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 50A 6kA
50%
BH-D6-350

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 50A 6kA

376,500 ₫ 753,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 40A 6kA
50%
BH-D6-340

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 40A 6kA

238,000 ₫ 476,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 32A 6kA
50%
BH-D6-332

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 32A 6kA

238,000 ₫ 476,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 25A 6kA
50%
BH-D6-325

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 25A 6kA

238,000 ₫ 476,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 20A 6kA
50%
BH-D6-320

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 20A 6kA

238,000 ₫ 476,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 16A 6kA
50%
BH-D6-316

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 16A 6kA

238,000 ₫ 476,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 13A 6kA
50%
BH-D6-313

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 13A 6kA

238,000 ₫ 476,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 10A 6kA
50%
BH-D6-310

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 10A 6kA

238,000 ₫ 476,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6kA
50%
BH-D6-306

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6kA

238,000 ₫ 476,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 63A 6kA
50%
BH-D6-263

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 63A 6kA

257,500 ₫ 515,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 50A 6kA
50%
BH-D6-250

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 50A 6kA

257,500 ₫ 515,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 6kA
50%
BH-D6-240

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 6kA
50%
BH-D6-232

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6kA
50%
BH-D6-225

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫