MCB loại tiêu chuẩn BH-D10 › Mitsubishi

MCB loại tiêu chuẩn BH-D10

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 63A 10kA
50%
BH-D10-463

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 63A 10kA

712,000 ₫ 1,424,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 50A 10kA
50%
BH-D10-450

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 50A 10kA

661,500 ₫ 1,323,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 10kA
50%
BH-D10-440

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 10kA

582,000 ₫ 1,164,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 32A 10kA
50%
BH-D10-432

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 32A 10kA

508,000 ₫ 1,016,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 25A 10kA
50%
BH-D10-425

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 25A 10kA

508,000 ₫ 1,016,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 20A 10kA
50%
BH-D10-420

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 20A 10kA

457,500 ₫ 915,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 16A 10kA
50%
BH-D10-416

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 16A 10kA

457,500 ₫ 915,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 13A 10kA
50%
BH-D10-413

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 13A 10kA

457,500 ₫ 915,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10A 10kA
50%
BH-D10-410

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10A 10kA

457,500 ₫ 915,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 10kA
50%
BH-D10-406

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 10kA

569,500 ₫ 1,139,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 63A 10kA
50%
BH-D10-363

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 63A 10kA

536,500 ₫ 1,073,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 50A 10kA
50%
BH-D10-350

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 50A 10kA

508,000 ₫ 1,016,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 40A 10kA
50%
BH-D10-340

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 40A 10kA

444,500 ₫ 889,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 32A 10kA
50%
BH-D10-332

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 32A 10kA

378,000 ₫ 756,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 25A 10kA
50%
BH-D10-325

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 25A 10kA

378,000 ₫ 756,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 20A 10kA
50%
BH-D10-320

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 20A 10kA

348,500 ₫ 697,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 16A 10kA
50%
BH-D10-316

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 16A 10kA

348,500 ₫ 697,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 13A 10kA
50%
BH-D10-313

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 13A 10kA

348,500 ₫ 697,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 10A 10kA
50%
BH-D10-310

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 10A 10kA

348,500 ₫ 697,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 10kA
50%
BH-D10-306

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 10kA

427,500 ₫ 855,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 63A 10kA
50%
BH-D10-263

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 63A 10kA

348,500 ₫ 697,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 50A 10kA
50%
BH-D10-250

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 50A 10kA

332,000 ₫ 664,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 10kA
50%
BH-D10-240

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 10kA

295,000 ₫ 590,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 10kA
50%
BH-D10-232

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 10kA

240,000 ₫ 480,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 10kA
50%
BH-D10-225

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 10kA

240,000 ₫ 480,000 ₫