• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB Easy9

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA
35%
EZ9F34106

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA

53,625 ₫ 82,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 4.5kA
35%
EZ9F34110

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 4.5kA

53,625 ₫ 82,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 4.5kA
35%
EZ9F34116

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 4.5kA

53,625 ₫ 82,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 4.5kA
35%
EZ9F34120

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 4.5kA

53,625 ₫ 82,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 4.5kA
35%
EZ9F34125

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 4.5kA

53,625 ₫ 82,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 4.5kA
35%
EZ9F34132

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 4.5kA

53,625 ₫ 82,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 4.5kA
35%
EZ9F34140

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 4.5kA

78,650 ₫ 121,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 4.5kA
35%
EZ9F34150

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 4.5kA

127,985 ₫ 196,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA
35%
EZ9F34206

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA

148,720 ₫ 228,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 4.5kA
35%
EZ9F34210

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 4.5kA

148,720 ₫ 228,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 4.5kA
35%
EZ9F34216

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 4.5kA

148,720 ₫ 228,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 4.5kA
35%
EZ9F34220

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 4.5kA

148,720 ₫ 228,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 4.5kA
35%
EZ9F34225

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 4.5kA

148,720 ₫ 228,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 4.5kA
35%
EZ9F34232

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 4.5kA

148,720 ₫ 228,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 4.5kA
35%
EZ9F34240

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 4.5kA

148,720 ₫ 228,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA
35%
EZ9F34306

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA

268,840 ₫ 413,600 ₫