• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB Acti9 iK60N

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 6KA 230V
40%
A9K27106

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 6KA 230V

93,720 ₫ 156,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-10A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-10A 6KA 230V
40%
A9K27110

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-10A 6KA 230V

93,720 ₫ 156,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-16A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-16A 6KA 230V
40%
A9K27116

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-16A 6KA 230V

93,720 ₫ 156,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-20A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-20A 6KA 230V
40%
A9K27120

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-20A 6KA 230V

93,720 ₫ 156,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-10A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-10A 6KA 230V
40%
A9K27210

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-10A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-20A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-20A 6KA 230V
40%
A9K27220

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-20A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-32A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-32A 6KA 230V
40%
A9K27232

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-32A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-16A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-16A 6KA 400V
40%
A9K24316

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-16A 6KA 400V

425,040 ₫ 708,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-25A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-25A 6KA 400V
40%
A9K24325

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-25A 6KA 400V

425,040 ₫ 708,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-32A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-32A 6KA 400V
40%
A9K24332

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-32A 6KA 400V

425,040 ₫ 708,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-50A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-50A 6KA 400V
40%
A9K24350

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-50A 6KA 400V

616,440 ₫ 1,027,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 6KA 230V
40%
A9K27125

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 6KA 230V

93,720 ₫ 156,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 6KA 230V
40%
A9K27206

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 6KA 230V
40%
A9K27216

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 6KA 230V
40%
A9K27225

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 6KA 230V
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 6KA 230V
40%
A9K24263

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 6KA 230V

436,920 ₫ 728,200 ₫