MCB Acti9 iK60N › Schneider

MCB Acti9 iK60N

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-63A 6KA 400V
40%
A9K24463

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-63A 6KA 400V

912,120 ₫ 1,520,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-50A 6KA 400V
40%
A9K24450

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-50A 6KA 400V

912,120 ₫ 1,520,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-40A 6KA 400V
40%
A9K24440

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-40A 6KA 400V

912,120 ₫ 1,520,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-32A 6KA 400V
40%
A9K24432

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-32A 6KA 400V

663,960 ₫ 1,106,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-25A 6KA 400V
40%
A9K24425

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-25A 6KA 400V

663,960 ₫ 1,106,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-20A 6KA 400V
40%
A9K24420

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-20A 6KA 400V

663,960 ₫ 1,106,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-16A 6KA 400V
40%
A9K24416

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-16A 6KA 400V

663,960 ₫ 1,106,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-10A 6KA 400V
40%
A9K24410

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-10A 6KA 400V

663,960 ₫ 1,106,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-6A 6KA 400V
40%
A9K24406

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-6A 6KA 400V

663,960 ₫ 1,106,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-63A 6KA 400V
40%
A9K24363

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-63A 6KA 400V

616,440 ₫ 1,027,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-40A 6KA 400V
40%
A9K24340

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-40A 6KA 400V

494,340 ₫ 823,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-20A 6KA 400V
40%
A9K24320

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-20A 6KA 400V

425,040 ₫ 708,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-10A 6KA 400V
40%
A9K24310

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-10A 6KA 400V

425,040 ₫ 708,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-6A 6KA 400V
40%
A9K24306

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-6A 6KA 400V

425,040 ₫ 708,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 6KA 230V
40%
A9K24263

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 6KA 230V

436,920 ₫ 728,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 6KA 230V
40%
A9K27225

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 6KA 230V
40%
A9K27216

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 6KA 230V
40%
A9K27206

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 6KA 230V

262,680 ₫ 437,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 6KA 230V
40%
A9K27125

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 6KA 230V

93,720 ₫ 156,200 ₫