• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB Acti9 iC60N

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-63A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-63A 6KA 400V
35%
A9F74463

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-63A 6KA 400V

1,336,335 ₫ 2,055,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-50A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-50A 6KA 400V
35%
A9F74450

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-50A 6KA 400V

1,336,335 ₫ 2,055,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-40A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-40A 6KA 400V
35%
A9F74440

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-40A 6KA 400V

1,023,880 ₫ 1,575,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-32A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-32A 6KA 400V
35%
A9F74432

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-32A 6KA 400V

859,430 ₫ 1,322,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-25A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-25A 6KA 400V
35%
A9F74425

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-25A 6KA 400V

814,385 ₫ 1,252,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-20A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-20A 6KA 400V
35%
A9F74420

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-20A 6KA 400V

777,205 ₫ 1,195,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-16A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-16A 6KA 400V
35%
A9F74416

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-16A 6KA 400V

740,025 ₫ 1,138,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-10A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-10A 6KA 400V
35%
A9F74410

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-10A 6KA 400V

740,025 ₫ 1,138,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-6A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 4P-6A 6KA 400V
35%
A9F74406

Thiết bị đóng cắt MCB 4P-6A 6KA 400V

740,025 ₫ 1,138,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-63A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-63A 6KA 400V
35%
A9F74363

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-63A 6KA 400V

864,435 ₫ 1,329,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-50A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-50A 6KA 400V
35%
A9F74350

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-50A 6KA 400V

864,435 ₫ 1,329,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-40A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-40A 6KA 400V
35%
A9F74340

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-40A 6KA 400V

608,465 ₫ 936,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-32A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-32A 6KA 400V
35%
A9F74332

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-32A 6KA 400V

534,820 ₫ 822,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-25A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-25A 6KA 400V
35%
A9F74325

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-25A 6KA 400V

506,935 ₫ 779,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-20A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-20A 6KA 400V
35%
A9F74320

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-20A 6KA 400V

506,935 ₫ 779,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-16A 6KA 400V
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-16A 6KA 400V
35%
A9F74316

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-16A 6KA 400V

506,935 ₫ 779,900 ₫