• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB Acti 9 - C60H DC

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-63A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-63A 10kA 220V
30%
A9N61519

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-63A 10kA 220V

694,540 ₫ 992,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-50A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-50A 10kA 220V
30%
A9N61518

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-50A 10kA 220V

578,270 ₫ 826,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-40A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-40A 10kA 220V
30%
A9N61517

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-40A 10kA 220V

482,020 ₫ 688,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-32A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-32A 10kA 220V
30%
A9N61515

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-32A 10kA 220V

482,020 ₫ 688,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-30A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-30A 10kA 220V
30%
A9N61514

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-30A 10kA 220V

482,020 ₫ 688,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 10kA 220V
30%
A9N61513

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 10kA 220V

482,020 ₫ 688,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-20A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-20A 10kA 220V
30%
A9N61512

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-20A 10kA 220V

458,150 ₫ 654,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-16A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-16A 10kA 220V
30%
A9N61511

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-16A 10kA 220V

458,150 ₫ 654,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-15A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-15A 10kA 220V
30%
A9N61510

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-15A 10kA 220V

458,150 ₫ 654,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-13A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-13A 10kA 220V
30%
A9N61509

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-13A 10kA 220V

458,150 ₫ 654,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-10A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-10A 10kA 220V
30%
A9N61508

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-10A 10kA 220V

458,150 ₫ 654,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 10kA 220V
30%
A9N61506

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-5A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-5A 10kA 220V
30%
A9N61505

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-5A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-4A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-4A 10kA 220V
30%
A9N61504

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-4A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-3A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-3A 10kA 220V
30%
A9N61503

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-3A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-2A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-2A 10kA 220V
30%
A9N61502

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-2A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫