MCB Acti 9 - C120N & C120H › Schneider

MCB Acti 9 - C120N & C120H

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 4P-63A 20kA 220V
30%
A9N18478

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 4P-63A 20kA 220V

3,173,940 ₫ 4,534,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 4P-80A 20kA 220V
30%
A9N18479

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 4P-80A 20kA 220V

3,208,590 ₫ 4,583,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 4P-100A 20kA 220V
30%
A9N18480

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 4P-100A 20kA 220V

3,304,070 ₫ 4,720,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 4P-125A 20kA 220V
30%
A9N18481

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 4P-125A 20kA 220V

3,511,200 ₫ 5,016,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 3P-63A 30kA 220V
30%
A9N18467

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 3P-63A 30kA 220V

2,470,160 ₫ 3,528,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 3P-80A 30kA 220V
30%
A9N18468

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 3P-80A 30kA 220V

2,549,470 ₫ 3,642,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 3P-100A 30kA 220V
30%
A9N18469

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 3P-100A 30kA 220V

2,678,830 ₫ 3,826,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 3P-125A 30kA 220V
30%
A9N18470

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 3P-125A 30kA 220V

2,721,950 ₫ 3,888,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 2P-63A 30kA 220V
30%
A9N18456

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 2P-63A 30kA 220V

1,588,510 ₫ 2,269,300 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 2P-80A 30kA 220V
30%
A9N18457

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 2P-80A 30kA 220V

1,647,030 ₫ 2,352,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 2P-100A 30kA 220V
30%
A9N18458

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 2P-100A 30kA 220V

1,777,160 ₫ 2,538,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 2P-125A 30kA 220V
30%
A9N18459

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 2P-125A 30kA 220V

1,908,060 ₫ 2,725,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 1P-63A 15kA 220V
30%
A9N18445

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 1P-63A 15kA 220V

752,290 ₫ 1,074,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 1P-80A 15kA 220V
30%
A9N18446

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 1P-80A 15kA 220V

806,960 ₫ 1,152,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 1P-100A 15kA 220V
30%
A9N18447

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 1P-100A 15kA 220V

867,020 ₫ 1,238,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120H 1P-125A 15kA 220V
30%
A9N18448

Thiết bị đóng cắt MCB C120H 1P-125A 15kA 220V

926,310 ₫ 1,323,300 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-63A 20kA 220V
30%
A9N18371

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-63A 20kA 220V

3,081,540 ₫ 4,402,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-80A 20kA 220V
30%
A9N18372

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-80A 20kA 220V

3,114,650 ₫ 4,449,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-100A 20kA 220V
30%
A9N18374

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-100A 20kA 220V

3,207,050 ₫ 4,581,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-125A 20kA 220V
30%
A9N18376

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-125A 20kA 220V

3,408,790 ₫ 4,869,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-63A 20kA 220V
30%
A9N18364

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-63A 20kA 220V

2,398,550 ₫ 3,426,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-82A 20kA 220V
30%
A9N18365

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-82A 20kA 220V

2,475,550 ₫ 3,536,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-100A 20kA 220V
30%
A9N18367

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-100A 20kA 220V

2,600,290 ₫ 3,714,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-125A 20kA 220V
30%
A9N18369

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-125A 20kA 220V

2,644,180 ₫ 3,777,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-63A 20kA 220V
30%
A9N18360

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-63A 20kA 220V

1,541,540 ₫ 2,202,200 ₫