• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB Acti 9 - C120N & C120H

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-125A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-125A 10kA 220V
30%
A9N18359

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-125A 10kA 220V

900,130 ₫ 1,285,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-100A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-100A 10kA 220V
30%
A9N18358

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-100A 10kA 220V

841,610 ₫ 1,202,300 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-80A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-80A 10kA 220V
30%
A9N18357

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-80A 10kA 220V

783,090 ₫ 1,118,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-63A 10kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-63A 10kA 220V
30%
A9N18356

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 1P-63A 10kA 220V

728,420 ₫ 1,040,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-125A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-125A 20kA 220V
30%
A9N18363

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-125A 20kA 220V

1,852,620 ₫ 2,646,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-100A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-100A 20kA 220V
30%
A9N18362

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-100A 20kA 220V

1,725,570 ₫ 2,465,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-80A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-80A 20kA 220V
30%
A9N18361

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-80A 20kA 220V

1,600,830 ₫ 2,286,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-63A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-63A 20kA 220V
30%
A9N18360

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 2P-63A 20kA 220V

1,541,540 ₫ 2,202,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-125A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-125A 20kA 220V
30%
A9N18369

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-125A 20kA 220V

2,644,180 ₫ 3,777,400 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-100A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-100A 20kA 220V
30%
A9N18367

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-100A 20kA 220V

2,600,290 ₫ 3,714,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-82A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-82A 20kA 220V
30%
A9N18365

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-82A 20kA 220V

2,475,550 ₫ 3,536,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-63A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-63A 20kA 220V
30%
A9N18364

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 3P-63A 20kA 220V

2,398,550 ₫ 3,426,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-125A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-125A 20kA 220V
30%
A9N18376

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-125A 20kA 220V

3,408,790 ₫ 4,869,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-100A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-100A 20kA 220V
30%
A9N18374

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-100A 20kA 220V

3,207,050 ₫ 4,581,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-80A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-80A 20kA 220V
30%
A9N18372

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-80A 20kA 220V

3,114,650 ₫ 4,449,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-63A 20kA 220V
Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-63A 20kA 220V
30%
A9N18371

Thiết bị đóng cắt MCB C120N 4P-63A 20kA 220V

3,081,540 ₫ 4,402,200 ₫