Máy Sấy Tay › Panasonic

Máy Sấy Tay

  • 1
Máy sấy tay (không có khay nước), 1020W
30%
FJ-T09B3

Máy sấy tay (không có khay nước), 1020W

4,193,000 ₫ 5,990,000 ₫
Máy sấy tay (có khay nước), 1020W
30%
FJ-T09A3

Máy sấy tay (có khay nước), 1020W

4,935,000 ₫ 7,050,000 ₫
  • 1