Máy nước nóng › Panasonic

Máy nước nóng

  • 1
Máy nước nóng  có bơm trợ lực 4.5KW màu đen
30%
DH-4RP1VW

Máy nước nóng có bơm trợ lực 4.5KW màu đen

3,640,000 ₫ 5,200,000 ₫
Máy nước nóng không có bơm trợ lực 4.5KW DH-4RL1VW
30%
Máy nước nóng không có bơm trợ lực 4.5KW , màu trắng
30%
Máy nước nóng  có bơm trợ lực 3.5KW màu đen
30%
DH-3RP2VK

Máy nước nóng có bơm trợ lực 3.5KW màu đen

3,493,000 ₫ 4,990,000 ₫
Máy nước nóng không có bơm trợ lực 3.5KW DH-3RL2VH
30%
Máy nước nóng  có bơm trợ lực 4.5KW màu bạc
30%
DH-4NTP1VM

Máy nước nóng có bơm trợ lực 4.5KW màu bạc

4,480,000 ₫ 6,400,000 ₫
Máy nước nóng có bơm trợ lực 4.5KW , màu trắng
30%
DH-4MP1VW

Máy nước nóng có bơm trợ lực 4.5KW , màu trắng

3,850,000 ₫ 5,500,000 ₫
Máy nước nóng  có bơm trợ lực 4.5KW
30%
DH-4NP1VS

Máy nước nóng có bơm trợ lực 4.5KW

4,690,000 ₫ 6,700,000 ₫
Máy nước nóng không có bơm trợ lực 4.5KW DH-4MS1VW
30%
Máy nước nóng không có bơm trợ lực 4.5KW DH-4NP1VW
30%
  • 1