Máy lọc không khí › Panasonic

Máy lọc không khí

  • 1
Panasonic F-PXJ30A Air Purifier
30%
F-PXJ30A

Panasonic F-PXJ30A Air Purifier

3,010,000 ₫ 4,300,000 ₫
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC F-PXF35A
30%
F-PXM35A

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC F-PXF35A

4,620,000 ₫ 6,600,000 ₫
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC F-PXL45A
30%
F-PXL45A

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC F-PXL45A

7,455,000 ₫ 10,650,000 ₫
Máy Lọc Không Khí Có Tạo Ẩm
30%
F-PXM55A

Máy Lọc Không Khí Có Tạo Ẩm

8,750,000 ₫ 12,500,000 ₫
Máy Lọc Không Khí Có Tạo Ẩm
30%
F-VXK70A

Máy Lọc Không Khí Có Tạo Ẩm

10,150,000 ₫ 14,500,000 ₫
  • 1