• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Máy cắt hạ thế ACB loại fixed

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (FIXED)
40%
AE630-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (FIXED)

42,730,200 ₫ 71,217,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1000A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1000A 65kA (FIXED)
40%
AE1000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1000A 65kA (FIXED)

44,952,000 ₫ 74,920,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1250A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1250A 65kA (FIXED)
40%
AE1250-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1250A 65kA (FIXED)

47,976,600 ₫ 79,961,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1600A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1600A 65kA (FIXED)
40%
AE1600-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1600A 65kA (FIXED)

55,694,400 ₫ 92,824,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 65kA (FIXED)
40%
AE2000-SWA-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 65kA (FIXED)

61,801,800 ₫ 103,003,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (FIXED)
40%
AE2000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (FIXED)

67,980,600 ₫ 113,301,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2500A 85kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2500A 85kA (FIXED)
40%
AE2500-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2500A 85kA (FIXED)

78,541,200 ₫ 130,902,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 3200A 85kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 3200A 85kA (FIXED)
40%
AE3200-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 3200A 85kA (FIXED)

100,521,000 ₫ 167,535,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (FIXED)
40%
AE4000-SWA-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (FIXED)

202,542,600 ₫ 337,571,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (FIXED)
40%
AE4000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (FIXED)

326,256,600 ₫ 543,761,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 5000A 130kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 5000A 130kA (FIXED)
40%
AE5000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 5000A 130kA (FIXED)

358,918,800 ₫ 598,198,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 6300A 130kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 6300A 130kA (FIXED)
40%
AE6300-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 6300A 130kA (FIXED)

391,519,200 ₫ 652,532,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (FIXED)
40%
AE630-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (FIXED)

51,003,000 ₫ 85,005,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65kA (FIXED)
40%
AE1000-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65kA (FIXED)

53,720,400 ₫ 89,534,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1250A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1250A 65kA (FIXED)
40%
AE1250-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1250A 65kA (FIXED)

57,237,600 ₫ 95,396,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65kA (FIXED)
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65kA (FIXED)
40%
AE1600-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65kA (FIXED)

66,500,400 ₫ 110,834,000 ₫