• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Máng đèn T5 kiểu Batten

  • 1
Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 8W
Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 8W
30%
PCFX18

Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 8W

109,900 ₫ 157,000 ₫
Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 14W
Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 14W
30%
PCFX114

Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 14W

154,000 ₫ 220,000 ₫
Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 21W
Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 21W
30%
PCFX121

Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 21W

194,600 ₫ 278,000 ₫
Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 28W
Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 28W
30%
PCFX128

Máng đèn T5 kiểu Batten 1x 28W

224,700 ₫ 321,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang T5 2 bóng x 14W ( kiểu Batten )
Máng đèn huỳnh quang T5 2 bóng x 14W ( kiểu Batten )
30%
Máng đèn huỳnh quang T5 1 bóng x 28W ( kiểu Batten )
Máng đèn huỳnh quang T5 1 bóng x 28W ( kiểu Batten )
30%
Máng đèn huỳnh quang T5 2 bóng x 28W ( kiểu Batten )
Máng đèn huỳnh quang T5 2 bóng x 28W ( kiểu Batten )
30%
  • 1