• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Máng đèn led panel

  • 1
Máng đen led panel PLPA20L 100-240V/50-60
Máng đen led panel PLPA20L 100-240V/50-60
30%
PLPA20L

Máng đen led panel PLPA20L 100-240V/50-60

540,400 ₫ 772,000 ₫
Máng đen led panel PLPA24L 100-240V/50-60
Máng đen led panel PLPA24L 100-240V/50-60
30%
PLPA24L

Máng đen led panel PLPA24L 100-240V/50-60

673,400 ₫ 962,000 ₫
Máng đen led panel PLPA40L 100-240V/50-60
Máng đen led panel PLPA40L 100-240V/50-60
30%
PLPA40L-G2

Máng đen led panel PLPA40L 100-240V/50-60

1,137,500 ₫ 1,625,000 ₫
Máng đen led panel PLPA60L 100-240V/50-60
Máng đen led panel PLPA60L 100-240V/50-60
30%
PLPA60L-G2

Máng đen led panel PLPA60L 100-240V/50-60

2,179,100 ₫ 3,113,000 ₫
Máng đen led panel PLPB40L 100-240V/50-60
Máng đen led panel PLPB40L 100-240V/50-60
30%
PLPB40L-G2

Máng đen led panel PLPB40L 100-240V/50-60

1,194,200 ₫ 1,706,000 ₫
  • 1