Máng đèn kiểu Batten › Paragon

Máng đèn kiểu Batten

Máng đèn kiểu Batten 2x20W
40%
PCFMM236L36

Máng đèn kiểu Batten 2x20W

269,400 ₫ 449,000 ₫
Máng đèn kiểu Batten 1x20W
40%
PCFMM136L18

Máng đèn kiểu Batten 1x20W

146,400 ₫ 244,000 ₫
Máng đèn kiểu Batten 2x10W
40%
PCFMM218L20

Máng đèn kiểu Batten 2x10W

210,000 ₫ 350,000 ₫
Máng đèn kiểu Batten 1x10W
40%
PCFMM118L10

Máng đèn kiểu Batten 1x10W

113,400 ₫ 189,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang 1 bóng x 0.6m
30%
PIFB118L10

Máng đèn huỳnh quang 1 bóng x 0.6m

167,300 ₫ 239,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang 2 bóng x 0.6m
30%
PIFB218L20

Máng đèn huỳnh quang 2 bóng x 0.6m

298,200 ₫ 426,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang 1 bóng x 1.2m
30%
PIFB136L18

Máng đèn huỳnh quang 1 bóng x 1.2m

223,300 ₫ 319,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang 2 bóng x 1.2m
30%
PIFB236L36

Máng đèn huỳnh quang 2 bóng x 1.2m

382,200 ₫ 546,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang mỏng 2 bóng x 1.2m
30%
PCFG236L36

Máng đèn huỳnh quang mỏng 2 bóng x 1.2m

351,400 ₫ 502,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang mỏng 1 bóng x 1.2m
30%
PCFG136L18

Máng đèn huỳnh quang mỏng 1 bóng x 1.2m

214,900 ₫ 307,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang mỏng 2 bóng x 0.6m
30%
PCFG218L20

Máng đèn huỳnh quang mỏng 2 bóng x 0.6m

263,200 ₫ 376,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang mỏng 1 bóng x 0.6m
30%
PCFG118L10

Máng đèn huỳnh quang mỏng 1 bóng x 0.6m

164,500 ₫ 235,000 ₫
Máng đèn huỳnh quang mỏng 1 bóng x 1.2m, đầu tròn
30%
Máng đèn huỳnh quang mỏng 1 bóng x 0.6m, đầu tròn
30%
Đèn led trong nhà  40W
30%
PSLA40L

Đèn led trong nhà 40W

1,360,800 ₫ 1,944,000 ₫
Đèn led trong nhà 20W
30%
PSLA20L

Đèn led trong nhà 20W

700,700 ₫ 1,001,000 ₫