• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led treo thả

Đèn Led treo trần 27W
Đèn Led treo trần 27W
DT-D503

Đèn Led treo trần 27W

1,337,000 ₫
Đèn Led treo trần 18W
Đèn Led treo trần 18W
DT-D502

Đèn Led treo trần 18W

879,000 ₫
Đèn Led treo trần  9W
Đèn Led treo trần  9W
DT-D501

Đèn Led treo trần 9W

550,000 ₫
Đèn Led treo trần 15W
Đèn Led treo trần 15W
DT-D803

Đèn Led treo trần 15W

1,898,000 ₫
Đèn Led treo trần 9W
Đèn Led treo trần 9W
DT-D802

Đèn Led treo trần 9W

1,254,000 ₫
Đèn Led treo trần 3W
Đèn Led treo trần 3W
DT-D801

Đèn Led treo trần 3W

440,000 ₫
Đèn  treo trần Led 25W
Đèn  treo trần Led 25W
DT-B802

Đèn treo trần Led 25W

890,000 ₫
Đèn treo trần Led 15W
Đèn treo trần Led 15W
DT-B801

Đèn treo trần Led 15W

709,000 ₫
Đèn Led treo trần 7W
Đèn Led treo trần 7W
DT-B501

Đèn Led treo trần 7W

346,000 ₫
Đèn Led treo trần 14W
Đèn Led treo trần 14W
DT-B502

Đèn Led treo trần 14W

512,000 ₫
Đèn Led treo trần 21W
Đèn Led treo trần 21W
DT-B503

Đèn Led treo trần 21W

729,000 ₫
Đèn Led treo trần 21W
Đèn Led treo trần 21W
DT-B504

Đèn Led treo trần 21W

998,000 ₫
Đèn Led treo trần 21W
Đèn Led treo trần 21W
DT-B505

Đèn Led treo trần 21W

701,000 ₫
Đèn Led treo trần 12W
Đèn Led treo trần 12W
DT-B506

Đèn Led treo trần 12W

763,000 ₫
Đèn Led treo trần 24W
Đèn Led treo trần 24W
DT-B507

Đèn Led treo trần 24W

1,202,000 ₫
Đèn Led treo trần 36W
Đèn Led treo trần 36W
DT-B508

Đèn Led treo trần 36W

1,717,000 ₫