• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led Panel

  • 1
LED Panel 9W 3000K
LED Panel 9W 3000K
50%
NLED 4051C

LED Panel 9W 3000K

535,500 ₫ 1,071,000 ₫
LED Panel 9W 6000K
LED Panel 9W 6000K
50%
NLED 4051C

LED Panel 9W 6000K

535,500 ₫ 1,071,000 ₫
LED Panel 18W 3000K
LED Panel 18W 3000K
50%
NLED 4052C

LED Panel 18W 3000K

812,000 ₫ 1,624,000 ₫
LED Panel 18W 6000K
LED Panel 18W 6000K
50%
NLED 4052C

LED Panel 18W 6000K

812,000 ₫ 1,624,000 ₫
LED Panel 36W 3000K
LED Panel 36W 3000K
50%
NLED 4053C

LED Panel 36W 3000K

1,296,000 ₫ 2,592,000 ₫
LED Panel 36W 6000K
LED Panel 36W 6000K
50%
NLED 4053C

LED Panel 36W 6000K

1,296,000 ₫ 2,592,000 ₫
LED Panel 36W 3000K
LED Panel 36W 3000K
50%
NLED 4054C

LED Panel 36W 3000K

1,166,500 ₫ 2,333,000 ₫
LED Panel 36W 6000K
LED Panel 36W 6000K
50%
NLED 4054C

LED Panel 36W 6000K

1,166,500 ₫ 2,333,000 ₫
LED Panel 54W 3000K
LED Panel 54W 3000K
50%
NLED 4055C

LED Panel 54W 3000K

2,419,000 ₫ 4,838,000 ₫
LED Panel 54W 6000K
LED Panel 54W 6000K
50%
NLED 4055C

LED Panel 54W 6000K

2,419,000 ₫ 4,838,000 ₫
  • 1