• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led ngoài trời

Đèn công viên 1xE27 Led Bulb 20W
Đèn công viên 1xE27 Led Bulb 20W
30%
OLR140E27

Đèn công viên 1xE27 Led Bulb 20W

2,873,500 ₫ 4,105,000 ₫
Đèn công viên 1xE27 Compact 26W
Đèn công viên 1xE27 Compact 26W
30%
OLC140E27

Đèn công viên 1xE27 Compact 26W

2,409,400 ₫ 3,442,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 6X1W
Đèn Led ngoài trời 6X1W
30%
PRGX6L/30/40/65

Đèn Led ngoài trời 6X1W

2,020,200 ₫ 2,886,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 9X1W
Đèn Led ngoài trời 9X1W
30%
PRGX9L/30/40/65

Đèn Led ngoài trời 9X1W

2,175,600 ₫ 3,108,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 18X1W
Đèn Led ngoài trời 18X1W
30%
PRGX18L/30/40/65

Đèn Led ngoài trời 18X1W

3,067,400 ₫ 4,382,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 36X1W
Đèn Led ngoài trời 36X1W
30%
PRGX36L/30/40/65

Đèn Led ngoài trời 36X1W

4,695,600 ₫ 6,708,000 ₫
Đèn Led ngoài trời LED 40W
Đèn Led ngoài trời LED 40W
30%
POLI4065L

Đèn Led ngoài trời LED 40W

7,560,000 ₫ 10,800,000 ₫
Đèn Led ngoài trời LED 60W
Đèn Led ngoài trời LED 60W
30%
POLI6065L

Đèn Led ngoài trời LED 60W

9,520,000 ₫ 13,600,000 ₫
Đèn Led ngoài trời LED 120W
Đèn Led ngoài trời LED 120W
30%
POLJ12065

Đèn Led ngoài trời LED 120W

13,860,000 ₫ 19,800,000 ₫
Đèn Led ngoài trời LED 240W
Đèn Led ngoài trời LED 240W
30%
POLJ24065

Đèn Led ngoài trời LED 240W

23,100,000 ₫ 33,000,000 ₫
Đèn Led ngoài trời LED 90W
Đèn Led ngoài trời LED 90W
30%
PTLA9065L

Đèn Led ngoài trời LED 90W

8,483,300 ₫ 12,119,000 ₫
Đèn Led ngoài trời LED 120W
Đèn Led ngoài trời LED 120W
30%
PTLA12065L

Đèn Led ngoài trời LED 120W

10,304,000 ₫ 14,720,000 ₫
Đèn Led ngoài trời LED 150W
Đèn Led ngoài trời LED 150W
30%
PTLA15065L

Đèn Led ngoài trời LED 150W

12,226,200 ₫ 17,466,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 9X1W
Đèn Led ngoài trời 9X1W
30%
POLL9L/30/40/65

Đèn Led ngoài trời 9X1W

1,651,300 ₫ 2,359,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 18X1W
Đèn Led ngoài trời 18X1W
30%
POLL18L/30/40/65

Đèn Led ngoài trời 18X1W

2,625,000 ₫ 3,750,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 36X1W
Đèn Led ngoài trời 36X1W
30%
POLL36L/30/40/65

Đèn Led ngoài trời 36X1W

4,076,100 ₫ 5,823,000 ₫