• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

LED Multiple Light

  • 1
LED Multiple Light 6W 3000K
LED Multiple Light 6W 3000K
50%
NLED 541 66

LED Multiple Light 6W 3000K

475,000 ₫ 950,000 ₫
LED Multiple Light 6W 6500K
LED Multiple Light 6W 6500K
50%
NLED 541 66

LED Multiple Light 6W 6500K

475,000 ₫ 950,000 ₫
LED Multiple Light 2x6W 3000K
LED Multiple Light 2x6W 3000K
50%
NLED 542 66

LED Multiple Light 2x6W 3000K

933,000 ₫ 1,866,000 ₫
LED Multiple Light 2x6W 6500K
LED Multiple Light 2x6W 6500K
50%
NLED 542 66

LED Multiple Light 2x6W 6500K

933,000 ₫ 1,866,000 ₫
LED Multiple Light 3x6W 3000K
LED Multiple Light 3x6W 3000K
50%
NLED 543 66

LED Multiple Light 3x6W 3000K

1,425,500 ₫ 2,851,000 ₫
LED Multiple Light 3x6W 6500K
LED Multiple Light 3x6W 6500K
50%
NLED 543 66

LED Multiple Light 3x6W 6500K

1,425,500 ₫ 2,851,000 ₫
  • 1