• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led Downlight

Đèn Downlight gắn nổi tròn 6W
Đèn Downlight gắn nổi tròn 6W
30%
PSDII120L6

Đèn Downlight gắn nổi tròn 6W

223,300 ₫ 319,000 ₫
Đèn Downlight gắn nổi tròn 12W
Đèn Downlight gắn nổi tròn 12W
30%
PSDII170L12

Đèn Downlight gắn nổi tròn 12W

331,100 ₫ 473,000 ₫
Đèn Downlight gắn nổi tròn 18W
Đèn Downlight gắn nổi tròn 18W
30%
PSDII220L18

Đèn Downlight gắn nổi tròn 18W

391,300 ₫ 559,000 ₫
Đèn downlight gắn nổi vuông 6W
Đèn downlight gắn nổi vuông 6W
30%
PSDJJ120L6

Đèn downlight gắn nổi vuông 6W

223,300 ₫ 319,000 ₫
Đèn downlight gắn nổi vuông 12W
Đèn downlight gắn nổi vuông 12W
30%
PSDJJ170L12

Đèn downlight gắn nổi vuông 12W

331,100 ₫ 473,000 ₫
Đèn downlight gắn nổi vuông 18W
Đèn downlight gắn nổi vuông 18W
30%
PSDJJ220L18

Đèn downlight gắn nổi vuông 18W

391,300 ₫ 559,000 ₫
Đèn led downlight gắn nổi tròn 18W
Đèn led downlight gắn nổi tròn 18W
30%
PSDH218L18

Đèn led downlight gắn nổi tròn 18W

514,500 ₫ 735,000 ₫
Đèn led downlight gắn nổi tròn 12W
Đèn led downlight gắn nổi tròn 12W
30%
PSDH168L12

Đèn led downlight gắn nổi tròn 12W

408,100 ₫ 583,000 ₫
Đèn led downlight gắn nổi tròn 7W
Đèn led downlight gắn nổi tròn 7W
30%
PSDH113L7

Đèn led downlight gắn nổi tròn 7W

235,200 ₫ 336,000 ₫
Đèn led OLA16L6/30/42/65
Đèn led OLA16L6/30/42/65
30%
OLA16L6

Đèn led OLA16L6/30/42/65

387,100 ₫ 553,000 ₫
Đèn led OLA26L12/30/42/65
Đèn led OLA26L12/30/42/65
30%
OLA26L12

Đèn led OLA26L12/30/42/65

709,100 ₫ 1,013,000 ₫
Đèn led OLA36L18/30/42/65
Đèn led OLA36L18/30/42/65
30%
OLA36L18

Đèn led OLA36L18/30/42/65

987,700 ₫ 1,411,000 ₫
Đèn led OLA46L24/30/42/65
Đèn led OLA46L24/30/42/65
30%
OLA46L24

Đèn led OLA46L24/30/42/65

1,298,500 ₫ 1,855,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1X15W
Đèn Led Downlight âm trần 1X15W
30%
OLT115L15

Đèn Led Downlight âm trần 1X15W

518,700 ₫ 741,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 2X15W
Đèn Led Downlight âm trần 2X15W
30%
OLT215L30

Đèn Led Downlight âm trần 2X15W

916,300 ₫ 1,309,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 3X15W
Đèn Led Downlight âm trần 3X15W
30%
OLT315L45

Đèn Led Downlight âm trần 3X15W

1,228,500 ₫ 1,755,000 ₫