• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led Downlight

Đèn Downlight Led One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng vàng
Đèn Downlight Led One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng vàng
30%
Đèn Downlight One-Core Ø100, 5.5W, 220V, ánh sáng trắng
Đèn Downlight One-Core Ø100, 5.5W, 220V, ánh sáng trắng
30%
Đèn Downlight Led One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng  vàng
Đèn Downlight Led One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng  vàng
30%
Đèn Downlight Led One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng trắng
Đèn Downlight Led One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng trắng
30%
Đèn Downlight One-Core Ø100, 5.5W, 220V, ánh sáng  vàng 2700K
Đèn Downlight One-Core Ø100, 5.5W, 220V, ánh sáng  vàng 2700K
30%
Đèn Downlight One-Core Ø100, 5.5W, 220V, ánh sáng trắng
Đèn Downlight One-Core Ø100, 5.5W, 220V, ánh sáng trắng
30%
Đèn Downlight One-Core Led vuông 8.6W ánh sáng trắng
Đèn Downlight One-Core Led vuông 8.6W ánh sáng trắng
30%
HH-LD20707K19

Đèn Downlight One-Core Led vuông 8.6W ánh sáng trắng

826,000 ₫ 1,180,000 ₫
Đèn Downlight One-Core Led vuông 8.6W ánh sáng vàng
Đèn Downlight One-Core Led vuông 8.6W ánh sáng vàng
30%
HH-LD40707K19

Đèn Downlight One-Core Led vuông 8.6W ánh sáng vàng

826,000 ₫ 1,180,000 ₫
Đèn Downlight One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng  vàng
Đèn Downlight One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng  vàng
30%
HH-LD40701K19

Đèn Downlight One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng vàng

577,500 ₫ 825,000 ₫
Đèn Downlight One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng trắng
Đèn Downlight One-Core Ø100, 8.6W, 220V, ánh sáng trắng
30%
Đèn Downlight One-Core Led vuông 5.5W ánh sáng vàng
Đèn Downlight One-Core Led vuông 5.5W ánh sáng vàng
30%
HH-LD40507K19

Đèn Downlight One-Core Led vuông 5.5W ánh sáng vàng

672,000 ₫ 960,000 ₫
Đèn Downlight One-Core Ø150, 15W ánh sáng trắng
Đèn Downlight One-Core Ø150, 15W ánh sáng trắng
30%
HH-LD2090119

Đèn Downlight One-Core Ø150, 15W ánh sáng trắng

980,000 ₫ 1,400,000 ₫
Đèn Downlight One-Core Ø150, 15W ánh sáng vàng
Đèn Downlight One-Core Ø150, 15W ánh sáng vàng
30%
HH-LD4090119

Đèn Downlight One-Core Ø150, 15W ánh sáng vàng

980,000 ₫ 1,400,000 ₫