• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led Downlight

Đèn Led Downlight 5W (vàng)
Đèn Led Downlight 5W (vàng)
NDL0539

Đèn Led Downlight 5W (vàng)

220,000 ₫
Đèn Led Downlight 8W (vàng)
Đèn Led Downlight 8W (vàng)
NDL083

Đèn Led Downlight 8W (vàng)

233,000 ₫
Đèn Led Downlight 12W (vàng)
Đèn Led Downlight 12W (vàng)
NDL123

Đèn Led Downlight 12W (vàng)

334,000 ₫
Đèn Led Downlight 14W (vàng)
Đèn Led Downlight 14W (vàng)
NDL143

Đèn Led Downlight 14W (vàng)

350,000 ₫
Đèn Led Downlight 14W (trung tính)
Đèn Led Downlight 14W (trung tính)
30%
NDL144

Đèn Led Downlight 14W (trung tính)

245,000 ₫ 350,000 ₫
Đèn Led Downlight 14W (trắng)
Đèn Led Downlight 14W (trắng)
30%
NDL146

Đèn Led Downlight 14W (trắng)

231,000 ₫ 330,000 ₫
Đèn Led Downlight 12W (trung tính)
Đèn Led Downlight 12W (trung tính)
30%
NDL124

Đèn Led Downlight 12W (trung tính)

233,800 ₫ 334,000 ₫
Đèn Led Downlight 12W (trắng)
Đèn Led Downlight 12W (trắng)
30%
NDL126

Đèn Led Downlight 12W (trắng)

233,800 ₫ 334,000 ₫
Đèn Led Downlight 8W (trung tính)
Đèn Led Downlight 8W (trung tính)
30%
NDL084

Đèn Led Downlight 8W (trung tính)

163,100 ₫ 233,000 ₫
Đèn Led Downlight 8W (trắng)
Đèn Led Downlight 8W (trắng)
30%
NDL086

Đèn Led Downlight 8W (trắng)

163,100 ₫ 233,000 ₫
Đèn Led Downlight 5W (trung tính)
Đèn Led Downlight 5W (trung tính)
30%
NDL0549

Đèn Led Downlight 5W (trung tính)

154,000 ₫ 220,000 ₫
Đèn Led Downlight 5W (trắng)
Đèn Led Downlight 5W (trắng)
30%
NDL056

Đèn Led Downlight 5W (trắng)

91,000 ₫ 130,000 ₫
Led downlight 6W 3000K
Led downlight 6W 3000K
NSD063

Led downlight 6W 3000K

164,000 ₫
Led downlight 6W 4000K
Led downlight 6W 4000K
NSD064

Led downlight 6W 4000K

164,000 ₫
Led downlight 6W 6500K
Led downlight 6W 6500K
NSD066

Led downlight 6W 6500K

164,000 ₫