• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led Downlight

Led Downlight AFC500 LED 4.0"
Led Downlight AFC500 LED 4.0"
AFC500 LED

Led Downlight AFC500 LED 4.0"

425,000 ₫
Led Downlight AFC510 LED 2.5"
Led Downlight AFC510 LED 2.5"
AFC510 LED

Led Downlight AFC510 LED 2.5"

189,000 ₫
Led Downlight AFC510B Led 2.5"
Led Downlight AFC510B Led 2.5"
AFC510B Led

Led Downlight AFC510B Led 2.5"

189,000 ₫
Led Downlight AFC511 LED 3.0"
Led Downlight AFC511 LED 3.0"
AFC511 LED

Led Downlight AFC511 LED 3.0"

252,000 ₫
Led Downlight AFC511B led 3.0"
Led Downlight AFC511B led 3.0"
AFC511B led

Led Downlight AFC511B led 3.0"

252,000 ₫
Led Downlight AFC512 LED 4.0"
Led Downlight AFC512 LED 4.0"
AFC512 LED

Led Downlight AFC512 LED 4.0"

394,000 ₫
Led Downlight AFC512B led 4.0"
Led Downlight AFC512B led 4.0"
AFC512B led

Led Downlight AFC512B led 4.0"

394,000 ₫
Led Downlight AFC520 LED 4.0"
Led Downlight AFC520 LED 4.0"
AFC520 LED

Led Downlight AFC520 LED 4.0"

346,000 ₫
Led Downlight AFC521 LED 2.5in
Led Downlight AFC521 LED 2.5in
AFC521 LED

Led Downlight AFC521 LED 2.5in

346,000 ₫
Led Downlight AFC521 LED 4.0in
Led Downlight AFC521 LED 4.0in
AFC521 LED

Led Downlight AFC521 LED 4.0in

472,000 ₫
Led Downlight AFC530B led 2.5" 3W
Led Downlight AFC530B led 2.5" 3W
AFC530B led

Led Downlight AFC530B led 2.5" 3W

205,000 ₫
Led Downlight AFC530B led 3.0" 5W
Led Downlight AFC530B led 3.0" 5W
AFC530B led

Led Downlight AFC530B led 3.0" 5W

260,000 ₫
Led Downlight AFC530B led 3.5" 6W
Led Downlight AFC530B led 3.5" 6W
AFC530B led

Led Downlight AFC530B led 3.5" 6W

283,000 ₫
Led Downlight AFC530B led 4.0" 9W
Led Downlight AFC530B led 4.0" 9W
AFC530B led

Led Downlight AFC530B led 4.0" 9W

394,000 ₫
Led Downlight AFC530D led 2.5" 3W
Led Downlight AFC530D led 2.5" 3W
AFC530D led

Led Downlight AFC530D led 2.5" 3W

205,000 ₫
Led Downlight AFC530D led 3.0" 5W
Led Downlight AFC530D led 3.0" 5W
AFC530D led

Led Downlight AFC530D led 3.0" 5W

260,000 ₫