• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led dây

LED CUỘN 5050 220V- 100m Trắng Vàng
LED CUỘN 5050 220V- 100m Trắng Vàng
LED CUỘN 5050 220V- 100m

LED CUỘN 5050 220V- 100m Trắng Vàng

1,960,000 ₫
LED CUỘN 5050 220V- 100m Xanh Dương
LED CUỘN 5050 220V- 100m Xanh Dương
LED CUỘN 5050 220V- 100m Xanh Dương

LED CUỘN 5050 220V- 100m Xanh Dương

2,200,000 ₫
LED CUỘN 5050 220V- 100m Xanh Lá
LED CUỘN 5050 220V- 100m Xanh Lá
LED CUỘN 5050 220V- 100m Xanh Lá

LED CUỘN 5050 220V- 100m Xanh Lá

2,200,000 ₫
LED CUỘN 5050 220V- 100m Màu đỏ
LED CUỘN 5050 220V- 100m Màu đỏ
LED CUỘN 5050 220V- 100m Màu đỏ

LED CUỘN 5050 220V- 100m Màu đỏ

2,200,000 ₫
LED CUỘN 5050 220V- 100m nhiều màu
LED CUỘN 5050 220V- 100m nhiều màu
LED CUỘN 5050 220V- 100m nhiều màu

LED CUỘN 5050 220V- 100m nhiều màu

2,400,000 ₫
LED CUỘN 3014 220V- 100m Trắng Vàng
LED CUỘN 3014 220V- 100m Trắng Vàng
LED CUỘN 3014 220V- 100m

LED CUỘN 3014 220V- 100m Trắng Vàng

1,800,000 ₫
LED CUỘN 3014 220V- 100m Xanh Dương
LED CUỘN 3014 220V- 100m Xanh Dương
LED CUỘN 3014 220V- 100m Xanh Dương

LED CUỘN 3014 220V- 100m Xanh Dương

1,900,000 ₫
LED CUỘN 3014 220V- 100m Xanh Lá
LED CUỘN 3014 220V- 100m Xanh Lá
LED CUỘN 3014 220V- 100m Xanh Lá

LED CUỘN 3014 220V- 100m Xanh Lá

1,900,000 ₫
LED CUỘN 3014 220V- 100m Màu đỏ
LED CUỘN 3014 220V- 100m Màu đỏ
LED CUỘN 3014 220V- 100m Màu đỏ

LED CUỘN 3014 220V- 100m Màu đỏ

1,900,000 ₫
LED CUỘN 3014 220V- 100m nhiều màu
LED CUỘN 3014 220V- 100m nhiều màu
LED CUỘN 3014 220V- 100m nhiều màu

LED CUỘN 3014 220V- 100m nhiều màu

2,000,000 ₫
LED CUỘN ĐÔI 2835 220V- 100m
LED CUỘN ĐÔI 2835 220V- 100m
LED CUỘN ĐÔI 2835 220V- 100m

LED CUỘN ĐÔI 2835 220V- 100m

2,780,000 ₫
LED CUỘN ĐÔI 2835 220V- 100m DƯƠNG LÁ ĐỎ
LED CUỘN ĐÔI 2835 220V- 100m DƯƠNG LÁ ĐỎ
LED CUỘN ĐÔI 2835 DLD

LED CUỘN ĐÔI 2835 220V- 100m DƯƠNG LÁ ĐỎ

3,100,000 ₫
LED DÂY DÁN HUFA 3528-5050-3650
LED DÂY DÁN HUFA 3528-5050-3650
LED DÂY DÁN HUFA 3528-5050-3650

LED DÂY DÁN HUFA 3528-5050-3650

200,000 ₫
LED DÂY DÁN HUFA 3528 ĐỔI MÀU
LED DÂY DÁN HUFA 3528 ĐỔI MÀU
LED DÂY DÁN HUFA 3528 ĐỔI MÀU

LED DÂY DÁN HUFA 3528 ĐỔI MÀU

220,000 ₫
LED DÂY DÁN HUFA 5050 ĐỔI MÀU
LED DÂY DÁN HUFA 5050 ĐỔI MÀU
LED DÂY DÁN HUFA 5050 ĐỔI MÀU

LED DÂY DÁN HUFA 5050 ĐỔI MÀU

220,000 ₫
THANH GẮN TƯỜNG LED 24W
THANH GẮN TƯỜNG LED 24W
THANH GẮN TƯỜNG LED 24W

THANH GẮN TƯỜNG LED 24W

1,100,000 ₫