• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led dây

  • 1
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
LDD01 ( ĐỎ )

Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)

79,000 ₫
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
LDV01 ( VÀNG )

Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)

79,000 ₫
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
LDT01 ( TRẮNG )

Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)

79,000 ₫
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
LDL01 ( XANH LÁ )

Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)

79,000 ₫
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 98000 đ/m)
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 98000 đ/m)
LDL01 ( XANH LAM)

Dây cao áp (1 cuộn 50m, 98000 đ/m)

98,000 ₫
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 98000 đ/m)
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 98000 đ/m)
LDH01 ( HỒNG)

Dây cao áp (1 cuộn 50m, 98000 đ/m)

98,000 ₫
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)
LDH01 ( ĐỔI MÀU)

Dây cao áp (1 cuộn 50m, 79000 đ/m)

79,000 ₫
  • 1