• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

LED công nghiệp, đường, năng lượng mặt trời

ĐÈN NHÀ XƯỞNG NX 01 80W
ĐÈN NHÀ XƯỞNG NX 01 80W
NX 01 80W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG NX 01 80W

1,800,000 ₫
ĐÈN NHÀ XƯỞNG NX 02 100W
ĐÈN NHÀ XƯỞNG NX 02 100W
NX 02 100W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG NX 02 100W

2,200,000 ₫
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA 50W
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA 50W
CHÓA NHÔM LED 50W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA 50W

340,000 ₫
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 03-150W
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 03-150W
NX 03 150W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 03-150W

2,600,000 ₫
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 04 200W
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 04 200W
NX 04 200W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 04 200W

3,400,000 ₫
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 501-80W
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 501-80W
HF-GK 501 80W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 501-80W

4,800,000 ₫
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 502-120W
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 502-120W
HF-GK 502 120W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 502-120W

5,400,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-002 100W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-002 100W
HF-LD-002

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-002 100W

4,800,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-013 100W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-013 100W
HF-LD-013

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-013 100W

3,300,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-012 150W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-012 150W
HF-LD-012

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-012 150W

4,500,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-017-100W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-017-100W
HF-LD-017

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-017-100W

2,700,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-016-150W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-016-150W
HF-LD-016

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-016-150W

3,800,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-84W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-84W
HF-LD-073 84W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-84W

3,400,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-126W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-126W
HF-LD-073 126W

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-073-126W

4,800,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-112-80W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-112-80W
HF-LD-112

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-112-80W

4,300,000 ₫
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-100W
ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-100W
HF-LD-074

ĐÈN ĐƯỜNG LED HUFA HF-LD-074-100W

5,400,000 ₫