Led âm trần › Paragon

Led âm trần

Đèn đèn lắp âm trần
30%
PHLM36L

Đèn đèn lắp âm trần

665,000 ₫ 950,000 ₫
Đèn đèn lắp âm trần
30%
PHLM10L

Đèn đèn lắp âm trần

340,200 ₫ 486,000 ₫
Đèn Downlight âm trần 3x10W sử dụng Dimmer - Triac
30%
OLS310L30/D

Đèn Downlight âm trần 3x10W sử dụng Dimmer - Triac

1,697,500 ₫ 2,425,000 ₫
Đèn Downlight âm trần 2x10W sử dụng Dimmer - Triac
30%
OLS210L20/D

Đèn Downlight âm trần 2x10W sử dụng Dimmer - Triac

1,140,300 ₫ 1,629,000 ₫
Đèn Downlight âm trần 10W sử dụng Dimmer - Triac
30%
OLS110L10/D

Đèn Downlight âm trần 10W sử dụng Dimmer - Triac

552,300 ₫ 789,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần  LED 2X6W
30%
OLA26L12

Đèn Led Downlight âm trần LED 2X6W

709,100 ₫ 1,013,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 30W
30%
PRDZZ157L30

Đèn Led Downlight âm trần 30W

1,586,200 ₫ 2,266,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 20W
30%
PRDZZ157L20

Đèn Led Downlight âm trần 20W

1,478,400 ₫ 2,112,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 30W
30%
PRDXX176L30

Đèn Led Downlight âm trần 30W

1,523,200 ₫ 2,176,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 20W
30%
PRDXX176L20

Đèn Led Downlight âm trần 20W

1,416,100 ₫ 2,023,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 12W
30%
PRDWW90L12

Đèn Led Downlight âm trần 12W

795,900 ₫ 1,137,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 7W
30%
PRDWW90L7

Đèn Led Downlight âm trần 7W

640,500 ₫ 915,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 12W
30%
PRDVV87L12

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 12W

795,900 ₫ 1,137,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 7W
30%
PRDVV87L7

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 7W

640,500 ₫ 915,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 12W
30%
PRDUU87L12

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 12W

769,300 ₫ 1,099,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 7W
30%
PRDUU87L7

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 7W

617,400 ₫ 882,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 12W
30%
PRDTT87L12

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 12W

769,300 ₫ 1,099,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 7W
30%
PRDTT87L7

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng dài 7W

617,400 ₫ 882,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng 12W
30%
PRDSS80L12

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng 12W

697,200 ₫ 996,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng 7W
30%
PRDSS80L7

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng 7W

578,200 ₫ 826,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng 12W
30%
PRDRR80L12

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng 12W

697,200 ₫ 996,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng 7W
30%
PRDRR80L7

Đèn Led Downlight âm trần dạng nghiêng 7W

578,200 ₫ 826,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1x5W sử dụng Dimmer - Triac
30%
Đèn Led Downlight âm trần 1x5W sử dụng Dimmer - Triac
30%