• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led âm trần

Đèn âm trần Downlight 1x10W
Đèn âm trần Downlight 1x10W
30%
PRDEE165L10

Đèn âm trần Downlight 1x10W

379,400 ₫ 542,000 ₫
Đèn âm trần Downlight 1x20W
Đèn âm trần Downlight 1x20W
30%
PRDEE190L20

Đèn âm trần Downlight 1x20W

564,900 ₫ 807,000 ₫
Đèn âm trần Downlight 1x30W
Đèn âm trần Downlight 1x30W
30%
PRDEE230L30

Đèn âm trần Downlight 1x30W

728,000 ₫ 1,040,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1x5W
Đèn Led Downlight âm trần 1x5W
30%
PRDFF90L5

Đèn Led Downlight âm trần 1x5W

294,700 ₫ 421,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1x5W
Đèn Led Downlight âm trần 1x5W
30%
PRDGG90L5

Đèn Led Downlight âm trần 1x5W

305,200 ₫ 436,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1x5W
Đèn Led Downlight âm trần 1x5W
30%
PRDHH90L5

Đèn Led Downlight âm trần 1x5W

305,200 ₫ 436,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần LED 7W
Đèn Led Downlight âm trần LED 7W
30%
PRDLL110L7

Đèn Led Downlight âm trần LED 7W

212,100 ₫ 303,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần LED 12W
Đèn Led Downlight âm trần LED 12W
30%
PRDLL139L12

Đèn Led Downlight âm trần LED 12W

329,700 ₫ 471,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1X13W
Đèn Led Downlight âm trần 1X13W
30%
PRDKK114L13

Đèn Led Downlight âm trần 1X13W

800,800 ₫ 1,144,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1X18W
Đèn Led Downlight âm trần 1X18W
30%
PRDKK114L18

Đèn Led Downlight âm trần 1X18W

975,800 ₫ 1,394,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1X18W
Đèn Led Downlight âm trần 1X18W
30%
PRDKK150L18

Đèn Led Downlight âm trần 1X18W

1,104,600 ₫ 1,578,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần 1X34W
Đèn Led Downlight âm trần 1X34W
30%
PRDKK150L34

Đèn Led Downlight âm trần 1X34W

1,138,200 ₫ 1,626,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần  LED 6W
Đèn Led Downlight âm trần  LED 6W
30%
OLA16L6

Đèn Led Downlight âm trần LED 6W

387,100 ₫ 553,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần  LED 18W
Đèn Led Downlight âm trần  LED 18W
30%
OLA36L18

Đèn Led Downlight âm trần LED 18W

987,700 ₫ 1,411,000 ₫
Đèn Led Downlight âm trần  LED 24W
Đèn Led Downlight âm trần  LED 24W
30%
OLA46L24

Đèn Led Downlight âm trần LED 24W

1,298,500 ₫ 1,855,000 ₫
Đèn Downlight âm trần 1x10W
Đèn Downlight âm trần 1x10W
30%
OLS110L10

Đèn Downlight âm trần 1x10W

290,500 ₫ 415,000 ₫