• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led âm trần

ĐÈN LED PANLE LIGHT 300 x 300 12W
ĐÈN LED PANLE LIGHT 300 x 300 12W
PANEL 12W

ĐÈN LED PANLE LIGHT 300 x 300 12W

380,000 ₫
ĐÈN LED PANLE LIGHT 300 x 1200 48W
ĐÈN LED PANLE LIGHT 300 x 1200 48W
PANEL 48W

ĐÈN LED PANLE LIGHT 300 x 1200 48W

1,320,000 ₫
ĐÈN LED PANLE LIGHT 600 x 600 48W
ĐÈN LED PANLE LIGHT 600 x 600 48W
PANEL 48W

ĐÈN LED PANLE LIGHT 600 x 600 48W

1,050,000 ₫
ĐÈN LED PANLE LIGHT 600 x 1200 72W
ĐÈN LED PANLE LIGHT 600 x 1200 72W
PANEL 72W

ĐÈN LED PANLE LIGHT 600 x 1200 72W

2,500,000 ₫
LED ÂM TRẦN KIẾNG 6W TRÒN
LED ÂM TRẦN KIẾNG 6W TRÒN
ATKDM 01 LED

LED ÂM TRẦN KIẾNG 6W TRÒN

144,000 ₫
LED ÂM TRẦN KIẾNG 9W TRÒN
LED ÂM TRẦN KIẾNG 9W TRÒN
ATKDM 02 LED

LED ÂM TRẦN KIẾNG 9W TRÒN

170,000 ₫
LED ÂM TRẦN KIẾNG 12W TRÒN
LED ÂM TRẦN KIẾNG 12W TRÒN
ATKDM 03 LED

LED ÂM TRẦN KIẾNG 12W TRÒN

210,000 ₫
LED ÂM TRẦN KIẾNG 18W TRÒN
LED ÂM TRẦN KIẾNG 18W TRÒN
ATKDM 04 LED

LED ÂM TRẦN KIẾNG 18W TRÒN

260,000 ₫
LED ÂM TRẦN KIẾNG 6W VUÔNG
LED ÂM TRẦN KIẾNG 6W VUÔNG
ATKDM 05 LED

LED ÂM TRẦN KIẾNG 6W VUÔNG

144,000 ₫
LED ÂM TRẦN KIẾNG 9W VUÔNG
LED ÂM TRẦN KIẾNG 9W VUÔNG
ATKDM 06 LED

LED ÂM TRẦN KIẾNG 9W VUÔNG

170,000 ₫
LED ÂM TRẦN KIẾNG 12W VUÔNG
LED ÂM TRẦN KIẾNG 12W VUÔNG
ATKDM 07 LED

LED ÂM TRẦN KIẾNG 12W VUÔNG

210,000 ₫
LED ÂM TRẦN KIẾNG 18W VUÔNG
LED ÂM TRẦN KIẾNG 18W VUÔNG
ATKDM 08 LED

LED ÂM TRẦN KIẾNG 18W VUÔNG

260,000 ₫
LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 3W
LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 3W
ATP 01 LED

LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 3W

54,000 ₫
LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 4W
LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 4W
ATP 02 LED

LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 4W

74,000 ₫
LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 6W
LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 6W
ATP 03 LED

LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 6W

84,000 ₫
LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 9W
LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 9W
ATP 04 LED

LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 9W

112,000 ₫