• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Led âm sàn, dưới nước (Buried Ground, Linderwater Light)

Bộ đèn âm sàn và đèn dưới nước 4 x 1W
Bộ đèn âm sàn và đèn dưới nước 4 x 1W
30%
Đèn Led dưới nước 3 x 1W
Đèn Led dưới nước 3 x 1W
30%
PRGU3L

Đèn Led dưới nước 3 x 1W

210,000 ₫ 300,000 ₫
Đèn Led dưới nước 9 x 1W
Đèn Led dưới nước 9 x 1W
30%
PRGW9L

Đèn Led dưới nước 9 x 1W

1,743,000 ₫ 2,490,000 ₫
Đèn Led âm sàn 6X1W
Đèn Led âm sàn 6X1W
30%
PRGT6L

Đèn Led âm sàn 6X1W

507,500 ₫ 725,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 3X1W
Đèn Led ngoài trời 3X1W
30%
PRGY3L/30/60

Đèn Led ngoài trời 3X1W

668,500 ₫ 955,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 6X2W
Đèn Led ngoài trời 6X2W
30%
PSPA12L/30/60

Đèn Led ngoài trời 6X2W

2,881,900 ₫ 4,117,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 6X2W
Đèn Led ngoài trời 6X2W
30%
PSPB12L

Đèn Led ngoài trời 6X2W

4,165,000 ₫ 5,950,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 12X2W
Đèn Led ngoài trời 12X2W
30%
PSPD24L

Đèn Led ngoài trời 12X2W

3,939,600 ₫ 5,628,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 12X2W
Đèn Led ngoài trời 12X2W
30%
PSPE24L

Đèn Led ngoài trời 12X2W

5,810,000 ₫ 8,300,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 18X2W
Đèn Led ngoài trời 18X2W
30%
PSPH36L

Đèn Led ngoài trời 18X2W

7,700,000 ₫ 11,000,000 ₫
Đèn Led ngoài trời 18X2W
Đèn Led ngoài trời 18X2W
30%
PSPG36L

Đèn Led ngoài trời 18X2W

5,810,000 ₫ 8,300,000 ₫
Đèn Led âm sàn 5X1W
Đèn Led âm sàn 5X1W
30%
PRGT5L

Đèn Led âm sàn 5X1W

364,000 ₫ 520,000 ₫
Đèn Led âm sàn 3X1W
Đèn Led âm sàn 3X1W
30%
PRGT3L

Đèn Led âm sàn 3X1W

242,200 ₫ 346,000 ₫
Đèn Led âm sàn 9X1W
Đèn Led âm sàn 9X1W
30%
PRGT9L

Đèn Led âm sàn 9X1W

734,300 ₫ 1,049,000 ₫
Đèn Led âm sàn 18X1W
Đèn Led âm sàn 18X1W
30%
PRGT18L

Đèn Led âm sàn 18X1W

1,398,600 ₫ 1,998,000 ₫
Đèn Led âm sàn 18X1W
Đèn Led âm sàn 18X1W
30%
PRGT36L

Đèn Led âm sàn 18X1W

3,067,400 ₫ 4,382,000 ₫