• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Huỳnh quang Compact xoắn ST3/ST4, HST4/HST5

  • 1
Bóng đèn Compact xoắn 25W ST4 Galaxy
Bóng đèn Compact xoắn 25W ST4 Galaxy
CFL ST4 25W H8

Bóng đèn Compact xoắn 25W ST4 Galaxy

64,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 30W ST4 Galaxy
Bóng đèn Compact xoắn 30W ST4 Galaxy
CFL ST4 30W H8

Bóng đèn Compact xoắn 30W ST4 Galaxy

77,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 25W HST4
Bóng đèn Compact xoắn 25W HST4
CFL HST4 25W H8

Bóng đèn Compact xoắn 25W HST4

64,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 30W HST4
Bóng đèn Compact xoắn 30W HST4
CFL HST4 30W H8

Bóng đèn Compact xoắn 30W HST4

77,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 50W HST5
Bóng đèn Compact xoắn 50W HST5
CFL HST5 50W H8

Bóng đèn Compact xoắn 50W HST5

150,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 85W HST5
Bóng đèn Compact xoắn 85W HST5
CFL HST5 85W

Bóng đèn Compact xoắn 85W HST5

183,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 85W HST5 E40
Bóng đèn Compact xoắn 85W HST5 E40
CFL HST5 85W

Bóng đèn Compact xoắn 85W HST5 E40

184,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 105W HST5
Bóng đèn Compact xoắn 105W HST5
CFL HST5 105W

Bóng đèn Compact xoắn 105W HST5

203,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 105W HST5
Bóng đèn Compact xoắn 105W HST5
CFL HST5 105W

Bóng đèn Compact xoắn 105W HST5

205,000 ₫
Bóng đèn Compact xoắn 50W.S HST5
Bóng đèn Compact xoắn 50W.S HST5
CFL HST5 50W.S H8

Bóng đèn Compact xoắn 50W.S HST5

150,000 ₫
  • 1