• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Hộp âm và phụ kiện

Hộp âm cho CB tép
Hộp âm cho CB tép
30%
FBD200

Hộp âm cho CB tép

14,700 ₫ 21,000 ₫
Mặt dùng cho 1 CB tép
Mặt dùng cho 1 CB tép
30%
FBD101W

Mặt dùng cho 1 CB tép

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt góc vuông dành cho 4 thiết bị
Mặt góc vuông dành cho 4 thiết bị
30%
FB7844

Mặt góc vuông dành cho 4 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt góc vuông dành cho 5 thiết bị
Mặt góc vuông dành cho 5 thiết bị
30%
FB7845

Mặt góc vuông dành cho 5 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt góc vuông dành cho 6 thiết bị
Mặt góc vuông dành cho 6 thiết bị
30%
FB7846

Mặt góc vuông dành cho 6 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt góc vuông dùng cho 1 CB  & 2 thiết bị
Mặt góc vuông dùng cho 1 CB  & 2 thiết bị
30%
Hộp âm nhựa trắng, đôi
Hộp âm nhựa trắng, đôi
30%
FPCA102

Hộp âm nhựa trắng, đôi

9,800 ₫ 14,000 ₫
Hộp âm đôi dùng 2 mặt đơn (không vít)
Hộp âm đôi dùng 2 mặt đơn (không vít)
30%
Hộp nổi đơn
Hộp nổi đơn
30%
FN101M

Hộp nổi đơn

7,000 ₫ 10,000 ₫
Hộp nổi đôi
Hộp nổi đôi
30%
FN102M

Hộp nổi đôi

10,500 ₫ 15,000 ₫
Hộp nổi đơn, mặt góc bo tròn
Hộp nổi đơn, mặt góc bo tròn
30%
FN101RM

Hộp nổi đơn, mặt góc bo tròn

7,000 ₫ 10,000 ₫
Hộp nổi đôi, mặt góc bo tròn
Hộp nổi đôi, mặt góc bo tròn
30%
FN102RM

Hộp nổi đôi, mặt góc bo tròn

10,500 ₫ 15,000 ₫
Hộp nối dây 150x150x150
Hộp nối dây 150x150x150
30%
FPCA106

Hộp nối dây 150x150x150

24,500 ₫ 35,000 ₫
Nắp đậy dùng cho hộp âm nhựa (có kèm vít)
Nắp đậy dùng cho hộp âm nhựa (có kèm vít)
30%
Mặt kín đôi
Mặt kín đôi
30%
FT901W

Mặt kín đôi

18,200 ₫ 26,000 ₫