• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Halumie

Mặt dùng cho 1 thiết bị
Mặt dùng cho 1 thiết bị
30%
WEVH68010

Mặt dùng cho 1 thiết bị

12,600 ₫ 18,000 ₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị
Mặt dùng cho 2 thiết bị
30%
WEVH68020

Mặt dùng cho 2 thiết bị

12,600 ₫ 18,000 ₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
Mặt dùng cho 3 thiết bị
30%
WEVH68030

Mặt dùng cho 3 thiết bị

12,600 ₫ 18,000 ₫
Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB
Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB
30%
WEVH680290

Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB

12,600 ₫ 18,000 ₫
Mặt dùng cho 4 thiết bị
Mặt dùng cho 4 thiết bị
30%
WEVH68040

Mặt dùng cho 4 thiết bị

23,100 ₫ 33,000 ₫
Mặt dùng cho 6 thiết bị
Mặt dùng cho 6 thiết bị
30%
WEVH68060

Mặt dùng cho 6 thiết bị

23,100 ₫ 33,000 ₫
Mặt kín đơn
Mặt kín đơn
30%
WEVH68910

Mặt kín đơn

12,600 ₫ 18,000 ₫
Mặt dùng cho HB
Mặt dùng cho HB
30%
WEVH8061

Mặt dùng cho HB

12,600 ₫ 18,000 ₫
Nút nhấn chuông
Nút nhấn chuông
30%
WEVH5401-011

Nút nhấn chuông

46,900 ₫ 67,000 ₫
Công tắc đơn loại trung
Công tắc đơn loại trung
30%
WEVH5521

Công tắc đơn loại trung

13,650 ₫ 19,500 ₫
Công tắc đơn loại lớn
Công tắc đơn loại lớn
30%
WEVH5511

Công tắc đơn loại lớn

13,650 ₫ 19,500 ₫
Công tắc 2 chiều loại nhỏ
Công tắc 2 chiều loại nhỏ
30%
WEVH5532

Công tắc 2 chiều loại nhỏ

30,800 ₫ 44,000 ₫
Công tắc 2 chiều loại trung
Công tắc 2 chiều loại trung
30%
WEVH5522

Công tắc 2 chiều loại trung

30,800 ₫ 44,000 ₫
Công tắc 2 chiều loại lớn
Công tắc 2 chiều loại lớn
30%
WEVH5512 / WEVH5512-7

Công tắc 2 chiều loại lớn

30,800 ₫ 44,000 ₫
Công tắc đôi loại nhỏ dùng với mặt WEV68030W
Công tắc đôi loại nhỏ dùng với mặt WEV68030W
30%
Công tắc D 2 tiếp điểm
Công tắc D 2 tiếp điểm
30%
WEVH5003

Công tắc D 2 tiếp điểm

107,800 ₫ 154,000 ₫