• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Full color

Công tắc đơn 250VAC-16A
Công tắc đơn 250VAC-16A
30%
WNV5001-7W

Công tắc đơn 250VAC-16A

8,400 ₫ 12,000 ₫
Công tắc C 250VAC-16A
Công tắc C 250VAC-16A
30%
WNV5002-7W

Công tắc C 250VAC-16A

23,800 ₫ 34,000 ₫
Ổ cắm đơn có màn che 250VAC-16A
Ổ cắm đơn có màn che 250VAC-16A
30%
WNV1081-7W

Ổ cắm đơn có màn che 250VAC-16A

20,300 ₫ 29,000 ₫
Ổ cắm thường 250VAC-10A
Ổ cắm thường 250VAC-10A
30%
WNV1091-7W

Ổ cắm thường 250VAC-10A

17,500 ₫ 25,000 ₫
Ổ cắm đôi có dây nối đất
Ổ cắm đôi có dây nối đất
30%
WNG159237W

Ổ cắm đôi có dây nối đất

51,800 ₫ 74,000 ₫
Ổ cắm anten TV
Ổ cắm anten TV
30%
WZV1201W

Ổ cắm anten TV

42,700 ₫ 61,000 ₫
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Ổ cắm điện thoại 4 cực
30%
WNTG15649W

Ổ cắm điện thoại 4 cực

53,200 ₫ 76,000 ₫
Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45-CAT5
Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45-CAT5
30%
NRV3160W

Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45-CAT5

115,500 ₫ 165,000 ₫
Mặt dùng cho 1 thiết bị
Mặt dùng cho 1 thiết bị
30%
WZV6841W

Mặt dùng cho 1 thiết bị

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị
Mặt dùng cho 2 thiết bị
30%
WZV6842W

Mặt dùng cho 2 thiết bị

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
Mặt dùng cho 3 thiết bị
30%
WZV6843W

Mặt dùng cho 3 thiết bị

10,290 ₫ 14,700 ₫
Công tắc đôi 250VAC- 10A
Công tắc đôi 250VAC- 10A
30%
WNG5021W-7

Công tắc đôi 250VAC- 10A

64,400 ₫ 92,000 ₫
Công tắc D (2 tiếp điểm), 250VAC- 10A
Công tắc D (2 tiếp điểm), 250VAC- 10A
30%
WNG5003W-7

Công tắc D (2 tiếp điểm), 250VAC- 10A

76,300 ₫ 109,000 ₫
Công tắc E, đảo chiều 250VAC- 10A
Công tắc E, đảo chiều 250VAC- 10A
30%
WNG5004W-7

Công tắc E, đảo chiều 250VAC- 10A

122,500 ₫ 175,000 ₫
Công tắc đơn có đèn báo khi ON 250VAC- 20A
Công tắc đơn có đèn báo khi ON 250VAC- 20A
30%
WN5241W-801

Công tắc đơn có đèn báo khi ON 250VAC- 20A

247,800 ₫ 354,000 ₫
Công tắc đơn có đèn báo khi OFF 250VAC-16A
Công tắc đơn có đèn báo khi OFF 250VAC-16A
30%
WNG5051W-751

Công tắc đơn có đèn báo khi OFF 250VAC-16A

71,400 ₫ 102,000 ₫