Full color › Panasonic

Full color

Mặt góc vuông dùng cho HB
30%
WZV7061W

Mặt góc vuông dùng cho HB

10,850 ₫ 15,500 ₫
Mặt góc vuông dùng cho 6 thiết bị
30%
WZV7846W

Mặt góc vuông dùng cho 6 thiết bị

21,700 ₫ 31,000 ₫
Mặt góc vuông dùng cho 4 thiết bị
30%
WZV7844W

Mặt góc vuông dùng cho 4 thiết bị

21,700 ₫ 31,000 ₫
Mặt góc  dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/ 2P MCB
30%
WEV680290MW

Mặt góc dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/ 2P MCB

16,100 ₫ 23,000 ₫
Mặt góc vuông dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/ 2P MCB
30%
Mặt góc vuông dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/ 2P MCB
30%
Mặt góc bo dùng cho HB
30%
WZV8061W

Mặt góc bo dùng cho HB

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt góc bo dùng cho 2P MCB
30%
WZV8002W

Mặt góc bo dùng cho 2P MCB

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt góc bo dùng cho 1P MCB
30%
WZV8001W

Mặt góc bo dùng cho 1P MCB

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt góc bo dùng cho 5 thiết bị
30%
WZV6845W

Mặt góc bo dùng cho 5 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt góc bo dùng cho 4 thiết bị
30%
WZV6844W

Mặt góc bo dùng cho 4 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt góc bo dùng cho 6 thiết bị
30%
WZV6846W

Mặt góc bo dùng cho 6 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị
30%
WZV7843W

Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị

10,850 ₫ 15,500 ₫
Mặt góc vuông dùng cho2 thiết bị
30%
WZV7842W

Mặt góc vuông dùng cho2 thiết bị

10,850 ₫ 15,500 ₫
Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị
30%
WZV7841W

Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị

10,850 ₫ 15,500 ₫
Ổ cắm đôi loại nổi 250VAC- 10A
30%
WKG1092250

Ổ cắm đôi loại nổi 250VAC- 10A

35,000 ₫ 50,000 ₫
Lổ ra dây điện thoại
30%
WN3023W

Lổ ra dây điện thoại

6,930 ₫ 9,900 ₫
Nút trống
30%
WN3020W

Nút trống

6,930 ₫ 9,900 ₫
Nút nhấn chuông 300VAC - 10A
30%
WNG5401W-7K

Nút nhấn chuông 300VAC - 10A

39,900 ₫ 57,000 ₫
Ổ cắm đơn, dùng cho phích cắm dẹp, 250VAC - 10A
30%
Ổ cắm đơn dùng cho phích cắm tròn, 250VAC - 10A
30%
Công tắc B đơn loại nổi, 300VAC- 10A
30%
WSG3001

Công tắc B đơn loại nổi, 300VAC- 10A

28,000 ₫ 40,000 ₫