• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Electrical auxiliaries for MCB , MCCB

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF
30%
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF
30%
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF
30%
Undervoltage release iMN
Undervoltage release iMN
30%
A9A26960

Undervoltage release iMN

1,222,760 ₫ 1,746,800 ₫
Undervoltage release iMN
Undervoltage release iMN
30%
A9A26961

Undervoltage release iMN

905,520 ₫ 1,293,600 ₫
Undervoltage release iMN
Undervoltage release iMN
30%
A9A26963

Undervoltage release iMN

1,114,190 ₫ 1,591,700 ₫
Axuiliary contacts iOF+iSD/iOF
Axuiliary contacts iOF+iSD/iOF
30%
A9A26924

Axuiliary contacts iOF+iSD/iOF

259,490 ₫ 370,700 ₫
Axuiliary contacts iOF+iSD/iOF
Axuiliary contacts iOF+iSD/iOF
30%
A9A26929

Axuiliary contacts iOF+iSD/iOF

275,660 ₫ 393,800 ₫
Fault indicating switch iSD
Fault indicating switch iSD
30%
A9A26927

Fault indicating switch iSD

259,490 ₫ 370,700 ₫
RCA remote control iC60 1-2P
RCA remote control iC60 1-2P
30%
A9C70112

RCA remote control iC60 1-2P

7,088,620 ₫ 10,126,600 ₫
RCA remote control iC60 3-4P
RCA remote control iC60 3-4P
30%
A9C70114

RCA remote control iC60 3-4P

7,088,620 ₫ 10,126,600 ₫
ARA automatic reclosers iC60 1-2P
ARA automatic reclosers iC60 1-2P
30%
A9C70132

ARA automatic reclosers iC60 1-2P

9,834,440 ₫ 14,049,200 ₫
ARA automatic reclosers iC60 3-4P
ARA automatic reclosers iC60 3-4P
30%
A9C70134

ARA automatic reclosers iC60 3-4P

9,834,440 ₫ 14,049,200 ₫
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF
30%
A9N26946

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF

1,016,400 ₫ 1,452,000 ₫
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF
30%
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF
Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF
30%