• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

ELCB, RCCB, RCBO chống rò điện

Cầu dao chống rò ELCB 2P 15A 2.5KA
Cầu dao chống rò ELCB 2P 15A 2.5KA
25%
32GRhd

Cầu dao chống rò ELCB 2P 15A 2.5KA

197,250 ₫ 263,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 20A 2.5KA
Cầu dao chống rò ELCB 2P 20A 2.5KA
25%
32GRhd

Cầu dao chống rò ELCB 2P 20A 2.5KA

197,250 ₫ 263,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 30A 2.5KA
Cầu dao chống rò ELCB 2P 30A 2.5KA
25%
32GRhd

Cầu dao chống rò ELCB 2P 30A 2.5KA

197,250 ₫ 263,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 2.5KA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 2.5KA
25%
EBS52Fb

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 2.5KA

382,500 ₫ 510,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 2.5KA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 2.5KA
25%
EBS52Fb

Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 2.5KA

382,500 ₫ 510,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 60A 5KA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 60A 5KA
25%
EBE102Fb

Cầu dao chống rò RCCB 2P 60A 5KA

678,750 ₫ 905,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 75A 5KA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 75A 5KA
25%
EBE102Fb

Cầu dao chống rò RCCB 2P 75A 5KA

678,750 ₫ 905,000 ₫
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 3A 4.5KA
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 3A 4.5KA
25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 3A 4.5KA

273,750 ₫ 365,000 ₫
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 6A 4.5KA
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 6A 4.5KA
25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 6A 4.5KA

273,750 ₫ 365,000 ₫
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 10A 4.5KA
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 10A 4.5KA
25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 10A 4.5KA

273,750 ₫ 365,000 ₫
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 16A 4.5KA
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 16A 4.5KA
25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 16A 4.5KA

273,750 ₫ 365,000 ₫
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 20A 4.5KA
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 20A 4.5KA
25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 20A 4.5KA

273,750 ₫ 365,000 ₫
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 25A 4.5KA
Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 25A 4.5KA
25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCBO 1P+N 25A 4.5KA

273,750 ₫ 365,000 ₫