ELCB, RCCB, RCBO chống rò điện › LS

ELCB, RCCB, RCBO chống rò điện

Cầu dao chống rò ELCB 2P 125A 65KA
25%
EBN202c

Cầu dao chống rò ELCB 2P 125A 65KA

2,767,500 ₫ 3,690,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 100A 35KA
25%
EBN102c

Cầu dao chống rò ELCB 2P 100A 35KA

1,260,000 ₫ 1,680,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 75A 35KA
25%
EBN102c

Cầu dao chống rò ELCB 2P 75A 35KA

1,260,000 ₫ 1,680,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 60A 35KA
25%
EBN102c

Cầu dao chống rò ELCB 2P 60A 35KA

1,260,000 ₫ 1,680,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 50A 30KA
25%
EBN52c

Cầu dao chống rò ELCB 2P 50A 30KA

945,000 ₫ 1,260,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 40A 30KA
25%
EBN52c

Cầu dao chống rò ELCB 2P 40A 30KA

945,000 ₫ 1,260,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 30A 30KA
25%
EBN52c

Cầu dao chống rò ELCB 2P 30A 30KA

945,000 ₫ 1,260,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 30A 2.5KA
25%
32KGRd

Cầu dao chống rò ELCB 2P 30A 2.5KA

216,000 ₫ 288,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 20A 2.5KA
25%
32KGRd

Cầu dao chống rò ELCB 2P 20A 2.5KA

216,000 ₫ 288,000 ₫
Cầu dao chống rò ELCB 2P 15A 2.5KA
25%
32KGRd

Cầu dao chống rò ELCB 2P 15A 2.5KA

216,000 ₫ 288,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 100A
25%
RKN-b 3P+N

Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 100A

960,000 ₫ 1,280,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 80A
25%
RKN-b 3P+N

Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 80A

960,000 ₫ 1,280,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 63A
25%
RKN-b 3P+N

Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 63A

817,500 ₫ 1,090,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 40A
25%
RKN-b 3P+N

Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 40A

735,000 ₫ 980,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 32A
25%
RKN-b 3P+N

Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 32A

735,000 ₫ 980,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 25A
25%
RKN-b 3P+N

Cầu dao chống rò RCCB 3P+N 25A

735,000 ₫ 980,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 1P 100A
25%
RKN-b 1P+N

Cầu dao chống rò RCCB 1P 100A

652,500 ₫ 870,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 1P 80A
25%
RKN-b 1P+N

Cầu dao chống rò RCCB 1P 80A

652,500 ₫ 870,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 1P 63A
25%
RKN-b 1P+N

Cầu dao chống rò RCCB 1P 63A

581,250 ₫ 775,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 1P 40A
25%
RKN-b 1P+N

Cầu dao chống rò RCCB 1P 40A

525,000 ₫ 700,000 ₫