• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

ELCB loại tiêu chuẩn

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 6A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 6A 5kA
50%
NV32-SW(HS)-306

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 6A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 5kA
50%
NV32-SW(HS)-310

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA
50%
NV32-SW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA
50%
NV32-SW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA
50%
NV32-SW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA
50%
NV32-SW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 7.5kA
50%
NV63-SW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 7.5kA
50%
NV63-SW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 7.5kA
50%
NV63-SW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 7.5kA
50%
NV63-SW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 7.5kA
50%
NV63-SW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 7.5kA
50%
NV63-SW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 7.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 7.5kA
50%
NV63-SW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 30kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 30kA

5,799,000 ₫ 11,598,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 30kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 30kA

5,799,000 ₫ 11,598,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 30kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 30kA

5,799,000 ₫ 11,598,000 ₫