• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

ELCB EZCV250

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 250A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 250A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4250

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 250A type N,lcu=25ka 415 VAC

11,557,260 ₫ 19,262,100 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 225A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 225A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4225

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 225A type N,lcu=25ka 415 VAC

11,557,260 ₫ 19,262,100 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 200A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 200A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4200

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 200A type N,lcu=25ka 415 VAC

11,557,260 ₫ 19,262,100 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 175A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 175A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4175

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 175A type N,lcu=25ka 415 VAC

10,583,760 ₫ 17,639,600 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 160A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 160A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4160

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 160A type N,lcu=25ka 415 VAC

9,125,160 ₫ 15,208,600 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 150A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 150A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4150

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 150A type N,lcu=25ka 415 VAC

9,125,160 ₫ 15,208,600 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 125A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 125A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4125

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 125A type N,lcu=25ka 415 VAC

8,015,040 ₫ 13,358,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 100A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 100A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4100

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 100A type N,lcu=25ka 415 VAC

6,932,640 ₫ 11,554,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 80A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 80A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4080

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 80A type N,lcu=25ka 415 VAC

6,932,640 ₫ 11,554,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N4063

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC

6,932,640 ₫ 11,554,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 250A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 250A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4250

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 250A type H,lcu=36ka 415 VAC

12,829,740 ₫ 21,382,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 225A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 225A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4225

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 225A type H,lcu=36ka 415 VAC

12,829,740 ₫ 21,382,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 200A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 200A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4200

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 200A type H,lcu=36ka 415 VAC

12,829,740 ₫ 21,382,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 175A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 175A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4175

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 175A type H,lcu=36ka 415 VAC

12,829,740 ₫ 21,382,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 160A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 160A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4160

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 160A type H,lcu=36ka 415 VAC

9,864,360 ₫ 16,440,600 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4150

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC

9,864,360 ₫ 16,440,600 ₫