• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

EEW ( Đèn phòng chống nổ)

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E27
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E27
30%
BCD 200

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E27

630,000 ₫ 900,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E40
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E40
30%
BCD 250

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E40

2,452,800 ₫ 3,504,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E40
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E40
30%
BCD 400

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 x E40

3,571,400 ₫ 5,102,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 bóng x 1.2m
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 bóng x 1.2m
30%
BPY2X36

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 bóng x 1.2m

1,793,400 ₫ 2,562,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m
30%
BPY1X36

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m

1,157,100 ₫ 1,653,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 bóng x 1m2
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 bóng x 1m2
30%
BYS-1X36XJ

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1 bóng x 1m2

5,530,000 ₫ 7,900,000 ₫
Bộ đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W
Bộ đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W
30%
Bộ đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W
Bộ đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W
30%
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W
30%
BHY(Q2)

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W

5,180,000 ₫ 7,400,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LED
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LED
30%
BCJ-4B

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LED

3,346,000 ₫ 4,780,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1W
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1W
30%
BYY-LED

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1W

1,995,000 ₫ 2,850,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAD-125

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

4,480,000 ₫ 6,400,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAD-250

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

4,684,400 ₫ 6,692,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAD91-400

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

6,930,000 ₫ 9,900,000 ₫