EEW ( Đèn phòng chống nổ) › Paragon

EEW ( Đèn phòng chống nổ)

Đèn Phòng Cháy Nổ 120W
30%
LM-BZLD

Đèn Phòng Cháy Nổ 120W

1,995,000 ₫ 2,850,000 ₫
Đèn Phòng Cháy Nổ 120W
30%
LM-ZFZD-E4W

Đèn Phòng Cháy Nổ 120W

3,346,000 ₫ 4,780,000 ₫
Đèn Phòng Cháy Nổ 120W
30%
BZD129-120

Đèn Phòng Cháy Nổ 120W

16,279,200 ₫ 23,256,000 ₫
Đèn Phòng Cháy Nổ 100W
30%
BZD129-100

Đèn Phòng Cháy Nổ 100W

15,654,100 ₫ 22,363,000 ₫
Đèn Phòng Cháy Nổ 50W
30%
BZD133-50

Đèn Phòng Cháy Nổ 50W

12,605,600 ₫ 18,008,000 ₫
Đèn Phòng Cháy Nổ 30W
30%
BZD133-30

Đèn Phòng Cháy Nổ 30W

9,212,000 ₫ 13,160,000 ₫
Đèn Phòng Cháy Nổ 120W
30%
BZD130-120

Đèn Phòng Cháy Nổ 120W

14,685,300 ₫ 20,979,000 ₫
Đèn Phòng Cháy Nổ 80W
30%
BZD130-80

Đèn Phòng Cháy Nổ 80W

11,596,200 ₫ 16,566,000 ₫
Đèn Phòng Cháy Nổ 60W
30%
BZD130-60

Đèn Phòng Cháy Nổ 60W

9,989,700 ₫ 14,271,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAY51-Q36X1

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

5,377,400 ₫ 7,682,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAY51-Q36X2

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

5,862,500 ₫ 8,375,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAY51-Q18X2

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

4,885,300 ₫ 6,979,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAY51-Q18X1

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

4,392,500 ₫ 6,275,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAY52-36X2

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

4,885,300 ₫ 6,979,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAY52-36X1

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

2,461,900 ₫ 3,517,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAY52-18X2

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

3,876,600 ₫ 5,538,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAY52-18X1

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

1,954,400 ₫ 2,792,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAJ52-20

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

4,928,000 ₫ 7,040,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAYD-B

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

5,297,600 ₫ 7,568,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAD91-400

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

6,930,000 ₫ 9,900,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAD-250

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

4,684,400 ₫ 6,692,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM
30%
BAD-125

Đèn phòng chống nổ hiệu WAROM

4,480,000 ₫ 6,400,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1W
30%
BYY-LED

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1W

1,995,000 ₫ 2,850,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LED
30%
BCJ-4B

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW LED

3,346,000 ₫ 4,780,000 ₫
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W
30%
BHY(Q2)

Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m 36W

5,180,000 ₫ 7,400,000 ₫