• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

E30 & EMS

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại
Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại
35%
ESM31_1_2AR

Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại

206,635 ₫ 317,900 ₫
Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại
Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại
35%
ESM32_1_2AR

Bộ công tắc đôi 1 chiều 10A, mặt kim loại

267,410 ₫ 411,400 ₫
Bộ công tắc ba 1 chiều 10A, mặt kim loại
Bộ công tắc ba 1 chiều 10A, mặt kim loại
35%
ESM33_1_2AR

Bộ công tắc ba 1 chiều 10A, mặt kim loại

339,625 ₫ 522,500 ₫
Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A, mặt kim loại
Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A, mặt kim loại
35%
ESM34_1_2AR

Bộ công tắc bốn 1 chiều 10A, mặt kim loại

363,220 ₫ 558,800 ₫
Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, mặt kim loại
Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, mặt kim loại
35%
ESM31_2_3A

Bộ công tắc đơn 2 chiều 10A, mặt kim loại

229,515 ₫ 353,100 ₫
Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A, mặt kim loại
Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A, mặt kim loại
35%
ESM32_2_3A

Bộ công tắc đôi 2 chiều 10A, mặt kim loại

297,440 ₫ 457,600 ₫
Mặt cho 1 thiết bị
Mặt cho 1 thiết bị
35%
E31_WE

Mặt cho 1 thiết bị

26,455 ₫ 40,700 ₫
Mặt cho 2 thiết bị
Mặt cho 2 thiết bị
35%
E32_WE

Mặt cho 2 thiết bị

26,455 ₫ 40,700 ₫
Mặt cho 3 thiết bị
Mặt cho 3 thiết bị
35%
E33_WE

Mặt cho 3 thiết bị

26,455 ₫ 40,700 ₫
Mặt che trơn
Mặt che trơn
35%
E31X_WE

Mặt che trơn

34,320 ₫ 52,800 ₫
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A, kiểu Anh
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A, kiểu Anh
35%
E426_15_WE

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 15A, kiểu Anh

88,660 ₫ 136,400 ₫