• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Downlight LED

Đèn Downlight LED 6W 3000K
Đèn Downlight LED 6W 3000K
50%
NLED2014E

Đèn Downlight LED 6W 3000K

124,500 ₫ 249,000 ₫
Đèn Downlight LED 6W 6000K
Đèn Downlight LED 6W 6000K
50%
NLED2014E

Đèn Downlight LED 6W 6000K

124,500 ₫ 249,000 ₫
Đèn Downlight LED 9W 3000K
Đèn Downlight LED 9W 3000K
50%
NLED2015E

Đèn Downlight LED 9W 3000K

159,000 ₫ 318,000 ₫
Đèn Downlight LED 9W 6000K
Đèn Downlight LED 9W 6000K
50%
NLED2015E

Đèn Downlight LED 9W 6000K

159,000 ₫ 318,000 ₫
Đèn Downlight LED 12W 3000K
Đèn Downlight LED 12W 3000K
50%
NLED2016E

Đèn Downlight LED 12W 3000K

202,000 ₫ 404,000 ₫
Đèn Downlight LED 12W 6000K
Đèn Downlight LED 12W 6000K
50%
NLED2016E

Đèn Downlight LED 12W 6000K

202,000 ₫ 404,000 ₫
Đèn Downlight LED 6W 3000K
Đèn Downlight LED 6W 3000K
50%
NLED9123 99

Đèn Downlight LED 6W 3000K

121,000 ₫ 242,000 ₫
Đèn Downlight LED 6W 5700K
Đèn Downlight LED 6W 5700K
50%
NLED9123 99

Đèn Downlight LED 6W 5700K

121,000 ₫ 242,000 ₫
Đèn Downlight LED 8W 3000K
Đèn Downlight LED 8W 3000K
50%
NLED91235 99

Đèn Downlight LED 8W 3000K

138,000 ₫ 276,000 ₫
Đèn Downlight LED 8W 5700K
Đèn Downlight LED 8W 5700K
50%
NLED91235 99

Đèn Downlight LED 8W 5700K

138,000 ₫ 276,000 ₫
Đèn Downlight LED 10W 3000K
Đèn Downlight LED 10W 3000K
50%
NLED9124 99

Đèn Downlight LED 10W 3000K

207,500 ₫ 415,000 ₫
Đèn Downlight LED 10W 5700K
Đèn Downlight LED 10W 5700K
50%
NLED9124 99

Đèn Downlight LED 10W 5700K

207,500 ₫ 415,000 ₫
Đèn Downlight LED 12W 3000K
Đèn Downlight LED 12W 3000K
50%
NLED9125 99

Đèn Downlight LED 12W 3000K

259,000 ₫ 518,000 ₫
Đèn Downlight LED 12W 5700K
Đèn Downlight LED 12W 5700K
50%
NLED9125 99

Đèn Downlight LED 12W 5700K

259,000 ₫ 518,000 ₫
Đèn Downlight LED 15W 3000K
Đèn Downlight LED 15W 3000K
50%
NLED9126 99

Đèn Downlight LED 15W 3000K

302,500 ₫ 605,000 ₫
Đèn Downlight LED 15W 5700K
Đèn Downlight LED 15W 5700K
50%
NLED9126 99

Đèn Downlight LED 15W 5700K

302,500 ₫ 605,000 ₫