• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Downlight - Led dân dụng

Máng đèn T5 led paragon PLT5A8/30/40/65
Máng đèn T5 led paragon PLT5A8/30/40/65
30%
PLT5A8

Máng đèn T5 led paragon PLT5A8/30/40/65

109,900 ₫ 157,000 ₫
Máng đèn T5 led paragon PLT5A16/30/40/65
Máng đèn T5 led paragon PLT5A16/30/40/65
30%
PLT5A16

Máng đèn T5 led paragon PLT5A16/30/40/65

163,100 ₫ 233,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 7W
Đèn Downlight - led dân dụng 7W
40%
PRDMM104L7

Đèn Downlight - led dân dụng 7W

114,000 ₫ 190,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 9W
Đèn Downlight - led dân dụng 9W
40%
PRDMM104L9

Đèn Downlight - led dân dụng 9W

125,400 ₫ 209,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
40%
PRDMM157L12

Đèn Downlight - led dân dụng 12W

162,000 ₫ 270,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 7W
Đèn Downlight - led dân dụng 7W
40%
PRDNN104L7

Đèn Downlight - led dân dụng 7W

114,000 ₫ 190,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 9W
Đèn Downlight - led dân dụng 9W
40%
PRDNN104L9

Đèn Downlight - led dân dụng 9W

125,400 ₫ 209,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
40%
PRDNN157L12

Đèn Downlight - led dân dụng 12W

162,000 ₫ 270,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 7W
Đèn Downlight - led dân dụng 7W
40%
PRDOO104L7

Đèn Downlight - led dân dụng 7W

123,600 ₫ 206,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 9W
Đèn Downlight - led dân dụng 9W
40%
PRDOO104L9

Đèn Downlight - led dân dụng 9W

138,600 ₫ 231,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
40%
PRDOO157L12

Đèn Downlight - led dân dụng 12W

173,400 ₫ 289,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 7W
Đèn Downlight - led dân dụng 7W
40%
PRDPP104L7

Đèn Downlight - led dân dụng 7W

123,600 ₫ 206,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 9W
Đèn Downlight - led dân dụng 9W
40%
PRDPP104L9

Đèn Downlight - led dân dụng 9W

138,600 ₫ 231,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
40%
PRDPP157L12

Đèn Downlight - led dân dụng 12W

173,400 ₫ 289,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 6W
Đèn Downlight - led dân dụng 6W
40%
PSDMM120L6

Đèn Downlight - led dân dụng 6W

165,000 ₫ 275,000 ₫
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
Đèn Downlight - led dân dụng 12W
40%
PSDMM170L12

Đèn Downlight - led dân dụng 12W

231,000 ₫ 385,000 ₫