• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Downlight Design

COB LED down light
COB LED down light
ATCOB LED 3W

COB LED down light

220,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 130 10W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 130 10W
ATH LED 10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 130 10W

220,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 45 1W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 45 1W
ATH LED 1W

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 45 1W

65,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 60 3W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 60 3W
ATH LED 3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 60 3W

54,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 90 5W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 90 5W
ATH LED 5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 90 5W

90,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 90 7W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 90 7W
ATH LED 7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 90 7W

95,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 120 6W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 120 6W
ATP 3D LED

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 120 6W

80,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 150 9W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 150 9W
ATP 3D LED

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 150 9W

100,000 ₫
BÓNG ĐÈN PAR 30 E27 LED 35W
BÓNG ĐÈN PAR 30 E27 LED 35W
BÓNG PAR 30

BÓNG ĐÈN PAR 30 E27 LED 35W

320,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI PHI 150 1 x 10W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI PHI 150 1 x 10W
AV 01 LED COB

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI PHI 150 1 x 10W

320,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI PHI 220 2 x 10W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI PHI 220 2 x 10W
AV 01/2 LED COB

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI PHI 220 2 x 10W

570,000 ₫
LON ÂM PAR 30 LED 35W
LON ÂM PAR 30 LED 35W
LON AM PAR 30 LED

LON ÂM PAR 30 LED 35W

440,000 ₫
Đèn downlight design cob av2
Đèn downlight design cob av2
AV 02 LED COB 1 x 10W

Đèn downlight design cob av2

320,000 ₫
Đèn downlight design cob av2/2
Đèn downlight design cob av2/2
AV 02/2 LED COB 2 x 10W

Đèn downlight design cob av2/2

570,000 ₫
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 170 12W
ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 170 12W
ATP 3D LED

ĐÈN LED ÂM TRẦN PHI 170 12W

130,000 ₫
Đèn Mâm Nổi Phẳng Hufa 12W
Đèn Mâm Nổi Phẳng Hufa 12W
OT 222 LED

Đèn Mâm Nổi Phẳng Hufa 12W

112,000 ₫